Nieuws


05 okt 2016 | Algemeen

Leerlingenraad

De leerlingenraad van 2016-2017 heeft vandaag voor de eerste keer met veel enthousiasme vergaderd met Jolanda. De taken zijn verdeeld en afspraken zijn gemaakt. De eerste actiepunten zijn al opgepakt.

 

 

 

             

   
   

                                                                                                       

   
   

Eerste bijeenkomst leerlingenraad  verassend of verwacht?

Vanochtend zoemde het door de school: “Straks leerlingenraad! ik heb de ideeënbus al gerepareerd, doen we ook weer met drinken?”

Om vijf voor elf zaten 3 kinderen klaar in de personeelskamer, waren 2 kinderen bezig met ranja en werd een laptop opgestart. De enige mededeling die ik had gedaan was: “Vandaag is de eerste bijeenkomst van de leerlingenraad” Vorig schooljaar verwonderd over de kwaliteit en vaardigheid van de leerlingenraad. Maar dit schooljaar bijna de eerste keer al overtroffen…..

Na een melding dat we in het atelier zouden gaan zitten, zat de hele club om 3 minuten voor 11 klaar met laptop, map, gerepareerde ideeënbus  en  bekers ranja. Ik was in de hele voorbereiding niet nodig.

Na een kort gesprek over verwachting van de leerlingenraad: ideeën vanuit leerlingen bespreken of met de woorden van Susan : “de mening van de leerlingen meenemen”. Daarnaast de vraag  mee te denken met vragen vanuit het team. En de verantwoordelijkheid terug te koppelen naar de basiskring.

Hierna werden de taken verdeeld. Daniel was vandaag voorzitter, notulen maakte  Dido. Voor de volgende keer is afgesproken wie er zorgt voor de benodigde materialen. En dat unit 3 daarin de 2 kinderen van unit 2 betrok, dat ging vanzelf.

Op de agenda vandaag : de taken, het maken van een foto, het doornemen van afspraken en het legen van de bus. Dido en Elise konden feilloos aangeven wat de criteria voor het behandelen van de ideeën uit de bus waren. Deze worden ook dit jaar gehanteerd. Daniel : “Goed om deze ook even weer met de kinderen van de unit door te nemen”

Geen flauwekul dus, serieuze opmerkingen, die haalbaar en uitvoerbaar zijn.

Daniel leidde de activiteit, Dido legde alles vast in de notulen. (Zelfs het plaatje van de notulen van vorig jaar was al op internet gevonden en erin geplakt)

Wat niet volledig was en daardoor niet duidelijk, werd aan de kant geschoven. Zo ook briefjes die al geleid hebben tot actie.

En wat dan zoal over tafel gaat: (terwijl ik alleen luister)

Voor iedereen een nakijkboek? Dat is niet haalbaar, daarvoor is geen budget.

Een dak boven de fietsen? Dat is niet haalbaar, te duur. Maar we kunnen misschien wel andere oplossingen bedenken als een handdoek of een zadelhoesje. Dit idee leggen we nog even opzij.

Een vaste werkplek? Dat past niet bij ons concept. Maar als iemand dat nodig heeft moet dit wel kunnen. Dit moet overlegt worden met de juf of meester

Iedereen een eigen potlood met een gum eraan? Misschien wel handig, maar waar laat je die? Is dat niet storend als je dit steeds in je laatje moet doen? Unit 3 heeft de laatjes in de instructieruimte?

Daniel liep alle uitgekozen briefjes nog eens na en checkte of alles in de notulen stond.

En gaf daarna aan: en nu de foto nog. Op de bult natuurlijk. Even op sokken, want crocs zijn niet heel charmant voor de foto. En iedere unit op een balk.

Tja, even helpen met de laatste formulering van de notulen en hup er werd geprint voor iedere basisgroep. Een exemplaar voor in de map en eentje kreeg  ik. Spullen opruimen en terug naar de unit.

Een halfuurtje erbij zitten en met energie weer aan het werk!

Verrassend of…………is dit wat Oostenwinders leren en gewoon doen. Onze zelfsturende kanjers!

Jolanda


08 jan 2018 | Algemeen

Saamhorigheid en verbondenheid centraal bij Basisschool Oostenwind

 

Salland Centraal 22-12-2017 om 12:41

Afgelopen periode stond bij Basisschool Oostenwind in Raalte saamhorigheid en verbondenheid centraal. Vanuit het Kernconcept 'binding' hebben leraren en leerlingen uitgezocht waar ze bij horen, met wie ze verbonden zijn en hoe anderen in het leven staan/het geloof beleven. Zo zijn woensdag onder andere een moskee, een hervormde en een katholieke kerk bezocht.

 

    

 

"Als basisschool staan we middenin de samenleving; ons gebouw staat naast Dimence, tegenover Swaenewoerd en om de hoek van het Hofstedehuis", laat een medewerker van de school weten. "In deze periode vol feestdagen verdient iedereen aandacht. Met deze gedachte zijn we bij bovenstaande organisaties op bezoek geweest, om al deze bewoners een fijne Kerst te wensen."
Tijdens workshops hebben de kinderen onder andere kerstwensen gemaakt en drie houten kerstbomen. "Nadat we op locaties een aantal kerstliederen ten gehore brachten, hebben we de houten kerstboom aan elke organisatie aangeboden met daarin fijne en lieve kerstwensen die vervolgens aan de bewoners uitgedeeld zijn."

Ook aan de overige (eenzame) ouderen is gedacht; vanuit het Ouderenfonds deed de school mee aan de Kerstkaartenactie. De kinderen hebben de kerstkaarten volgeschreven met een persoonlijke wens. Basisschool Oostenwind wenst een ieder fijne feestdagen en een gelukkig en (naasten)liefdevol 2018


18 aug 2017 | Algemeen

Oostenwind in het Weekblad voor Salland

 

 ‘Hier kun je schuiven met het kind’

Oostenwind heeft na vijf jaar eigen plek in Raalter basisonderwijs veroverd

27-7-2017 om 13:23

“We vinden het belangrijk dat ouders heel bewust voor onze school kiezen. We moeten bij elkaar passen. Wij zetten in op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij het kind. Als ouders hun kinderen alles voor willen doen, alles willen voorkauwen, dan werkt dat niet.” Aan het woord is Jolanda van Vilsteren, directeur van basisschool Oostenwind in Raalte. Vorige week vierde Oostenwind haar 5-jarig bestaan. Destijds neergezet als een school met vernieuwend onderwijsconcept, heeft de school inmiddels een plek in het onderwijsaanbod in de gemeente veroverd. “Bij ons veegt een kind zelf de tafel af!”

 

Een jaar of zes geleden kreeg Jolanda via Mijnplein de opdracht om het basisschoolaanbod in de gemeente Raalte uit te breiden met een nieuw onderwijsconcept. “Daarna heb ik een prachtig jaar gehad. Veel onderzoek gedaan. Ouders en kinderen dachten mee. Centraal stond de vraag: wat hebben de kinderen van nu nodig om zich optimaal te ontwikkelen? Als je eenmaal weet hoe kinderen het beste leren, dan heb je al een basis. En dat is bij elk kind dus al verschillend. De een leert fietsen op z’n derde, de ander op z’n vijfde. Waarom zou je ze allemaal op dezelfde leeftijd de tafel van vijf bijbrengen? Dan moeten sommige kinderen telkens op hun tenen lopen. We zijn onder andere wezen kijken bij de school Wittering.nl in Rosmalen. We waren niet van plan om het wiel opnieuw uit te vinden. We maken gebruik van Kernconcepten. Dat is een landelijk plan. Acht mappen die samen een concept vormen. En als je de onderwijsmethode eenmaal in beeld hebt, kun je daar de school en ruimtes omheen bouwen.”

Units
Bij Oostenwind zijn er geen klassen, maar wel vier units. En dan bedoelen we dus geen fysieke ruimtes, maar leergroepen van kinderen. Unit 1 is voor peuters van 2 tot 4 jaar; unit 2 voor kinderen van 4 tot 7 jaar; unit 3 voor kinderen van 7 tot 9 jaar en unit 4 voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. Jolanda benadrukt dat unit 1 (kinderopvang/peuterwerk, verzorgd door kinderopvang Oostenwind) al integraal onderdeel uitmaakt van het onderwijsconcept van Oostenwind. “We beginnen spelenderwijs.” De indeling is overigens niet in beton gegoten. Blinkt een kind bijvoorbeeld uit in taal, dan kan het een unit hoger meedoen; blijven sommige competenties wat achter, doet het af en toe een stapje terug. Jolanda: “Laatst zei een ouder nog: ‘Je kunt hier schuiven met het kind’.”

Tevreden
Vijf jaar geleden ging Oostenwind van start in het pand van De Schutse. Eerst met unit 2 en 3. Omdat het natuurlijk lastig is om oudere basisschoolkinderen ineens van onderwijstype te laten veranderen. Maar al na een jaar werd, mede op verzoek van de ouders, het onderwijstype ook geïntroduceerd in de hogere unit. “Toen hebben we ook unit 1 geïntroduceerd. En zo waren we veel eerder dan verwacht volledig actief met ons eigen onderwijstype.” Jolanda is tevreden over de huidige resultaten. “We hebben honderd leerlingen. Niet alleen uit Raalte, maar ook uit omliggende dorpen en zelfs Olst en Deventer. We verwachten de komende jaren te groeien. Op dit moment stijgt het aantal leerlingen in unit 2. Mijnplein is ook tevreden over de behaalde resultaten. Het leuke is dat andere scholen hier nu weer op werkbezoek komen en ons als voorbeeldschool zien, net zoals de Wittering.nl dat destijds voor ons was.”

Competenties
Het bijbrengen van kennis is natuurlijk, net zoals bij andere basisscholen, erg belangrijk. Maar net zoveel aandacht gaat uit naar het aanbrengen van competenties en vaardigheden. De kinderen beginnen elke dag met een kringgesprek van hun unit. Daarbij wordt ook het rooster voor die dag besproken. Het kind krijgt veel vrijheid om zelf zijn/haar eigen dag in te vullen, maar bepaalde lessen zijn gewoon verplicht. Taal, rekenen en topografie bijvoorbeeld. Maar het kind is verder vrij om alle leeropdrachten die het krijgt zelf op eigen wijze (met begeleiding in kleine groepjes) uit te voeren. De resultaten worden getoetst. Intern begeleider Ilony Scholten: “En na afloop van de toets behandelen we de resultaten ook. Het is dus niet dat een kind een blaadje met een cijfer krijgt. Dan gaan we ook bekijken wat er mis ging. We helpen ze om te leren van hun fouten.”

Geen proeftuin
Hartstikke leuk al die vrijheid, maar volgens Jolanda en Ilony hoeven ouders niet bang te zijn dat het onderwijsconcept van Oostenwind hun kinderen tot prinsjes en prinsesjes maakt. “We zijn geen proeftuin, alles draait om onderzoekend en ontwerpend leren. Daarnaast ook om de driehoek: relatie, competentie en autonomie.”

“Ik sprak laatst een leraar uit het middelbaar onderwijs”, vertelt Ilony. “Die had een toets aangekondigd aan een van zijn klassen. Alle leerlingen zuchten natuurlijk. ‘Het is al zo druk’, ‘Hè bah, niet nog een toets’. Op één leerling na. Eentje die van Oostenwind af kwam. Die was na de les naar hem toegekomen met de vraag of hij die toets ook een week eerder mocht maken. Want dat kwam qua planning beter uit. Dat had-ie nog nooit eerder meegemaakt!”

Microscoop
En volgens Ilony werkt het onderwijsconcept van Oostenwind ook op andere manieren door. “We hadden hier laatst een lab ingericht. Dit in het kader van het project ‘groei en leven’. Maar voordat de kinderen in dat lab mochten, moesten ze wel eerst om kunnen gaan met een microscoop. Er was dus ook een soort van toelatingsexamen. Maar de kinderen waren hartstikke ‘eager’ om dat allemaal te leren. Ze wilden dat lab in en die jas aan. Zonder een proefwerk konden we ze zo toch motiveren.” Jolanda: “De winst zit ‘m uiteindelijk in de vaardigheden. En door onze manier van les geven, blijft de kennis veel beter hangen.”

Zie verder: www.oostenwindraalte.nl 

17-11 Smoelenboek
17-12 Open huis
22-05 Zonnestroom
Facebook Twitter