Nieuwsbrieven

nieuwsbrief 8 2015-2016
Niet goed leesbaar? Bekijk de online versie
Nieuwsbrief Basisschool Oostenwind
datum: 25 februari 2020
Algemeen

Beste ouders van Oostenwind.

Afgelopen vrijdag 29 januari mocht ik Oostenwind weer even kritisch bekijken. Wat me bij binnenkomst meteen opviel was de ontspannen sfeer bij leerkrachten en de uitstraling van het kernconcept Tijd en Ruimte. Ook bij binnenkomst van de kinderen en de ouders viel me die ontspanning op. De school is duidelijk ergens doorheen gebroken. Bij de laatste ouderavond in november zag je al de eerste tekens en dit bezoek heeft dit bevestigd. De duidelijkheid groeit, de leeromgeving is stukken beter en vooral het pedagogisch klimaat zit in de lift. Kinderen werken hard, weten beter wat er van hen wordt verwacht en ontwikkelen op een evenwichtige manier. De kaders zijn duidelijk en iedereen lijkt dat helemaal prima te vinden. De jongere kinderen waren veel meer zichzelf en dat betekent voor mij, dat de leerkrachten de goede dingen doen en ook weten wat ze vooral niet moeten doen. Ik heb het team laten weten vooral zes termen op inhoud te willen vullen en dat zou ik ook van u willen vragen om dat eens te proberen. De woorden zijn:

  • Relatie
  • Autonomie
  • Competentie
  • Vertrouwen
  • Discipline
  • Concentratie

Als we dat goed begeleiden zullen kinderen in deze moderne tijd met behulp van alle mogelijkheden hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en naast onze cultuur ook de natuur begrijpen als basis voor hun leven. Die eigen balans hebben zij vooral in deze roerige tijd nodig. Rust is daarbij geboden en laat vooral tijd je vriend zijn.

Geniet van en met je kinderen

Tot ziens,

Ton van Rijn.

Vrijdag 18 maart komt Ton voor het vervolg. De kinderen zijn deze vrijdag om 12.00 uur vrij

Afsluiting kernconcept tijd en RUIMTE

Wat is er geweldig gehoor gegeven aan de uitdaging: "maak een waterraket". Prachtige kunstwerken staan in de entree. En nu afwachten welke heeeeeeeeel ver en hoog komt vrijdag. De lancering is om 12.30 uur. U mag hier bij zijn.

Streetwise vrijdag 5 februari

In vier verschillende onderdelen oefenen de kinderen met verkeer en verkeersregels. Deze onderdelen zijn passend bij de leeftijden. Van oversteken tot het besturen van een auto, en van een remproef tot behendigheid. Een extra activiteit die ons door de gemeente is aangeboden.

Carnaval

Dinsdag 9 februari vieren we carnaval op school. De kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen. De ochtend starten we in de basiskring. Van hieruit zijn er diverse creatieve activiteiten, waar de kinderen uit kunnen kiezen. Voor drinken en een versnapering wordt deze ochtend gezorgd, de kinderen hoeven dus niets mee te nemen. Om 12.00 uur zijn de kinderen vrij i.v.m. de foekepot. Confetti en partypoppers kunnen thuis blijven. Voor een knutselonderdeel kunnen we kranten gebruiken. Neemt u ze voor ons mee? U kunt ze in de entree in de daarvoor bestemde bak doen.

Cito

Op Oostenwind nemen we bij de kinderen landelijk genormeerde toetsen af, van het ‘merk’ Cito. Er zijn namelijk ook andere. We nemen deze toetsen af voor rekenen, taal, technisch en begrijpend lezen, gestandaardiseerd in tijd (januari en juni) en norm ( I t/m V)

Vanuit het werken met Exova M4th zetten wij de onafhankelijk toetsen van Cito  in voor analyse. Deze analyse van antwoorden doen we heel bewust mèt de kinderen. We werken daarvoor met analysebladen.  Ook rekentuin, dat we inzetten voor de automatisering, analyseren we iedere maand met de kinderen samen. Wat heb je getraind en wat is het effect van de training geweest?

De cito toetsresultaten voor de andere vakgebieden analyseren we met de leerkrachten. De analyse mèt de kinderen voor deze vakken volgt later.

We willen bereiken dat de gemaakte toetsen veel minder een ‘statisch afrekeninstrument’ en veel meer een ‘analysemiddel binnen een proces’ wordt. Voor het kind wordt ook duidelijk dat binnen een ‘I-niveau’ nog onderdelen zijn die aandacht verdienen. Zo kun je bijvoorbeeld veel rekenonderdelen beheersen, maar breuken nog lastig vinden.

Ouders krijgen de gelegenheid om de ingevulde analyse uitgelegd te krijgen. Dit doen we met de 3e t/m de 7e jaars in de  week voor de voorjaarsvakantie. Op woensdagmiddag 24 februari en donderdag 25 februari worden er momenten georganiseerd, waarin u met uw kind naar de analyse en de gestelde doelen gaat kijken. Hierover communiceert iedere unit afzonderlijk met u. De analyse komt in de portfoliomap van het kind.

Voordelen zijn dat ouders en kinderen toetsen meer zien als startpunt van ontwikkeling waar ze zelf invloed op krijgen en dat de koppeling tussen de analyses en het onderwijsaanbod groter wordt.

De zware rol die de citotoetsen hebben gekregen, is onbedoeld. In oorsprong zijn ze bedoeld voor individueel analyse van leervorderingen, ten behoeve van de leraar.

Er zijn andere leerlingvolgsystemen dan Cito. We oriënteren ons op deze systemen en nemen ervaringen van andere scholen mee. Wat we al weten van de ervaringen is dat de vraagstelling voor de kinderen duidelijker is. En er gerichter wordt getoetst. Zo kan er beter rekening worden gehouden met het analyseren van de gegevens.

Ook voor de eindtoets is keuze. Binnen mijnplein zijn scholen die dit schooljaar een andere eindtoets kiezen. Dit jaar gebruiken wij de Cito als eindtoets. Mogelijk gaan we in de toekomst ook werken met een andere eindtoets.

We houden u op de hoogte van ontwikkelingen en afwegingen m.b.t. keuzes voor andere toetsmiddelen.

 

Unit 1

Gefeliciteerd!

Een broertje voor Rianna van Rossum. Zijn naam is Jurrian. En een broertje voor Bodhi Duteweerd hij heet Noah. We feliciteren deze peuters en hun ouders!

Welkom

Jermain Schrors, Faas Dommerholt, Mila Groenewegen en Linde Kamp zijn gestart in unit 1. We wensen ze veel speelplezier en een goede tijd op Oostenwind.

Verlengde peuteropvang

M.i.v. deze week is er verlengde peuteropvang op de dinsdagen van 11.30 uur tot 14.00 uur. Dion Reimink werkt nu met Dianne Arling op de ochtend. Dion verzorgt aansluitend het peuterwerk tot 14.00 uur.

 

Unit 2

Lange broeken gevraagd

Wie heeft lange broeken, ondergoed en sokken voor ons, die we kunnen gebruiken als reservekleding op school?

Overvliegen

Vrijdag 5 februari vliegen Iris Ogink en Ilja Elskamp over naar unit 3. Veel plezier in jullie nieuwe basisgroep!

 

Unit 3

Overvliegen

Tess Koggel en Myrthe de Vrieze vliegen vrijdag over naar unit 4. Een goede tijd in jullie nieuwe basigroep meiden!

Overig nieuws

Speelplein

Een groot compliment voor de ouders, die op diverse zaterdagen op het plein hebben gewerkt. En niet te vergeten de ouders die deze dagen voor de catering hebben gezorgd. De toestellen zijn geplaatst en zijn goed in gebruik genomen door de kinderen. Wat een succes is het grote klimtoestel. De pleincommissie heeft deze week al overleg gehad voor de volgende stap: de beplanting!

Toestemming gebruik beeldmateriaal

Denkt u aan het inleveren van het toestemmingsformulier voor het gebruik van beeldmateriaal? We willen binnenkort starten met facebook en willen daarvoor alle formulieren graag terug.

 

Nieuws van de website

Naar alle nieuwsitems
Kalender: februari

Naar de volledige agenda

© 2020 Oostenwind Raalte | Alle rechten voorbehouden | Afmelden

Facebook Twitter