Nieuwsbrieven

nieuwsbrief 10 2015-2016
Niet goed leesbaar? Bekijk de online versie
Nieuwsbrief Basisschool Oostenwind
datum: 23 februari 2020
Algemeen

Kernconcept groei en leven

De start van het kernconcept viel samen met Pasen. Als vervolg daarop leren deze week de kinderen over het onstaan van nieuw leven. Er zijn planten gezaaid, bloemen gemeten, dieren ingedeeld in soort, de geboorte van een lammetje bekeken. De komende week gaan we verder over het voortplanten van plant en dier. ( zie verder inhoudelijke info bij de unit)

Een tip voor komend weekend, passend bij dit kernconcept  http://www.komindekas.nl/ 

Personeel

Juf Ilony is geopereerd aan haar voet, De operatie is goed verlopen. De komende weken mag ze haar voet niet belasten. Ze is wel op school en gewoon bereikbaar. Een goed herstel Ilony!

Schoolplein

De kinderen maken al goed gebruik van de toestellen en spelmateriaal. Binnenkort wordt de beplanting aangebracht. Meer groen en nog mooier dus!

Communicatie

Voor nieuws vanuit school, of van de unitouders maken we gebruik van e-mail. Dit is informatie die we met alle ouders willen delen, of per unit. Voor praktische zaken gebruiken de leerkrachten en unitouders ook de  e-mail als communicatiemiddel. We willen voor belangrijke zaken graag alle ouders kunnen bereiken. Binnenkort starten we met facebook. De meeste toestemmingsformulieren hebben we binnen. Dit middel gaan we gebruiken voor het delen van activiteiten op school.

EXOVA

We hebben een trainingsbijeenkomst gehad om binnen het werken met Math een stap verder te kunnen. De komende weken gaan de leerkrachten van unit 3 en 4 hier concreet mee aan de slag.

Analyseren van het rekenwerk en goed weten waar je aan gaat werken staan centraal. En dat zijn mooie ontwikkelingen in de groei van eigenaarschap!

Unit 1

Afscheid

Pijke heeft afscheid genomen van Oostenwind. Hij is verhuisd naar Middel. We wensen hem succes op de basisschool in Broekland.

 

Unit 2

Nikki is verhuisd

Na de pasen is Nikki Nijhof begonnen op de basisschool in Broekland. Ze is verhuisd naar Middel. We wensen haar een goede tijd op de nieuwe school.

Kernconcept groei en leven ( foto's bovenaan deze nieuwsbrief)

narcissen meten:
We hebben afgelopen week met narcissen gerekend. Hoe doe je dat? We hebben
geleerd dat je heel goed met narcissen kunt meten. We hebben ze van klein naar
groot gelegd en daarna hebben we de narcissen met onze vingers, met een potlood
en uiteindelijk met een centimeter opgemeten.
bee-bots:
We hebben een paar weken bee-bots in de klas! Deze elektronische bijen kan je
heel precies besturen, daar oefenen we dan ook druk mee. 
verpotten:
Aan het begin van het kernconcept hebben we allemaal ons eigen plantje geplant.
We hebben nu een hele moestuin in de klas! De planten zijn zo groot geworden,
dat we ze vandaag naar een grotere bloembak moesten verpotten. 
verkleurde tulpen:
Kan je een tulp en andere kleur geven, zonder stift te gebruiken? Wij hebben
ontdekt dat dit zeker kan, door een beetje kleurstof bij zijn drinkwater te
gieten…

Unit 3

Kernconcept groei en leven

Donna en Femke tekenen een olifant op ware grootte. Hoe groot is 4 meter??

 

Unit 4

W4kangoeroe

Donderdag 17 maart 2016 hebben we meegedaan met de wereldwijde wiskundewedstrijd w4kangoeroe.

Echte breinbrekers, maar die uitdaging zijn veel kinderen ( ook van unit 2 en 3) aangegaan.

Verkeersexamen

Donderdag 7 en vrijdag 8 april nemen de 7e jaars deel aan het verkeersexamen.

Schoolvoetbaltoernooi

Deze week is de eerste ronde gespeeld in Nieuw-Heeten. Komende woensdag wordt er gevoetbald op het Rohdaveld in Raalte.

 

Overig nieuws

Parkeren

Vrij recent hebben we aangegeven dat het parkeren voor de uitgang van de Horizon ivm veiligheid niet wenselijk is. We willen u vragen om daarnaast niet voor een uitrit van een huis te parkeren. Als we er allemaal goed op blijven letten, helpen we samen mee aan de veiligheid van onze kinderen!

Nieuws van de MR

1)      Verkiezing lid oudergeleding:
Onlangs heeft iedereen via de email een brief/uitnodiging ontvangen van de MR.
Zoals iedereen hierin heeft kunnen lezen treedt Gerian Zijlstra eind dit schooljaar af als MR-lid namens de oudergeleding. Met ingang van het schooljaar 2016/2017 zal deze functie door een nieuw lid namens de ouders moeten worden ingevuld. Wil jij op een positieve manier een steentje bijdragen aan onze school, stel je dan beschikbaar. Dit kan door in een korte brief te beschrijven wie je bent, wat je doet en wat jouw motivatie is om lid te worden van de MR. Stuur dit, voorzien van pasfoto, vóór 8 april 2016 naar: mr.oostenwind@mijnplein.nl  
2)      Jaarverslag MR:
Het jaarverslag over 2015 staat op de website. Hierin is te lezen waar de MR zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden. Ook zijn, naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen, de speerpunten voor 2016 te lezen.
Tevens willen wij hierbij nogmaals kenbaar maken dat de MR een ieders inbreng zeer op prijs stelt. Aarzel niet ons aan te spreken of opmerkingen/vragen aan ons kenbaar te maken via de email: mr.oostenwind@mijnplein.nl

Nieuws van de ouderraad ( reminder)

Thema-avond Mediabewustzijn - maandag 4 april 20.00-22.00 uur ( zaal open 19.30 uur)

Kinderen  en jongeren zijn handig op internet, volwassenen zijn gepokt en gemazeld in de 'echte 'wereld. Het gaat erom dat er in gezinnen en op school samenwerking wordt gezocht van beide kwaliteiten te profiteren. Om een eerste aanzet te geven worden de aanwezige ouders 'getriggerd'om in gesprek te komen en te blijven over het gebruik van media.

Graag aanmelden per mail: or.oostenwind@mijnplein.nl ( meenemen tablet en/of smartphone)

 

We rekenen op uw komst! Met de kinderen van unit 4 wordt binnenkort n.a.v. deze avond aandacht besteed aan sociale media. Het is goed om samen op te trekken en te weten wat er leeft en speelt in de sociale media.

Nieuws van de website

Naar alle nieuwsitems
Kalender: februari

Naar de volledige agenda

© 2020 Oostenwind Raalte | Alle rechten voorbehouden | Afmelden

Facebook Twitter