Nieuwsbrieven

nieuwsbrief 11 2015-2016
Niet goed leesbaar? Bekijk de online versie
Nieuwsbrief Basisschool Oostenwind
datum: 23 februari 2020
Algemeen

Trigger kernconcept EVENWICHT en kringloop

Maandag hebben we het kernconcept evenwicht en kringloop geopend met het uitpluizen van uilenbraakballen. Een hoge betrokkenheid, een goede unitdoorbrekende samenwerking en nieuwsgierigheid waren zichtbaar. Het verliep zoals een trigger bedoeld is! Het wekken van nieuwsgierigheid en oproepen van vragen. Met de vragen gaan de kinderen deze week verder aan de slag. Dit kernconcept zoomen we in op de kernvraag: evenwicht in de natuur. De kinderen gaan leren over voedselketens, leefomgeving van dieren, kringloop en verstoringen in eco-systemen.

Samenwerking andere scholen

Dit schooljaar is een netwerk ontstaan van scholen met een zelfde onderwijsconcept als Oostenwind. Met Wittering.nl uit Rosmalen hadden we al contact, maar nu ook met scholen dichterbij. Met een vijftal scholen uit de Achterhoek hebben we met regelmaat contact en uitwisseling. Zij zitten in dezelfde ontwikkelingsfase als wij en worden ook door Ton van Rijn  en/of Margje van Muiswinkel van de KPCgroep begeleid. Zowel op directie-, als leerkrachtniveau wordt gedeeld en worden ervaringen uitgewisseld. Deze samenwerking is voor het team erg prettig.

WMK vragenlijst

Deze week heeft u een brief (via uw oudste kind) ontvangen met daarop inloggegevens voor de oudervragenlijst. We hopen dat zoveel mogelijk ouders ons laten weten, hoe ze over de de gestelde thema's denken. De resultaten gaan we met team, mr en ouderklankbord bekijken en zijn natuurlijk bedoeld om in beeld te krijgen, waar u tevreden over bent. En natuurlijk, wat we kunnen verbeteren. De looptijd is tot het eind van deze maand.

Inspectie

Iedere school wordt een keer in de vier jaar bezocht door de inspectie van het onderwijs. Op 26 mei komt er een inspecteur op Oostenwind. Naast bezoek op de werkvloer is deze dag voor een groot deel gevuld met gesprekken met teamleden, ouders en kinderen.

Toetsen rekenen

In unit 3 en 4 zijn deze week rekentoetsen ( CITO-tussentoetsen) gemaakt om na analyse de doelen te stellen voor het laatste kwartaal van dit schooljaar voor Exova-MAth.

Leerlingenraad

De leerlingraad heeft deze week vergaderd. Aan het begin van het jaar hebben zij samen cirteria opgesteld voor het omgaan met ideeen uit de ideeenbus. Dat zij hier heel effectief en functioneel mee kunnen werken hebben ze deze week weer laten zien. Ze selecteren de ideeen, clusteren vergelijkbare ideeen en bepalen vervolgens wat besproken gaat worden. De organisatie en communicatie voor het vervolg binnen de units pakken zij zelf op. Een leerling van unit 4 is voorzitter, een leerling van unit 3 maakt de notulen en ook voor het meenemen van de vergadermap en de ideeenbus zijn de taken verdeeld. Aan het begin van de vergadering staat een glaasje ranja klaar. Een volwassene is voor deze taken echt niet nodig!

Deze week hebben ze ook besproken wat de veranderingen op het plein betekenen:

Er is veel te doen, kinderen van de verschillende units spelen meer samen, we kunnen nu heel goed verstoppen, het hockeyveld wordt veel gebruikt, het speeltoestel is uitdagend, fijn dat er weer schommels zijn, de sfeer is goed en......we kunnen niet wachten tot de hekken om de bult weggaan. Dan wordt het nog leuker!

Bieb op school

In de evaluatie hebben we geconstateerd dat er een toename is van het leesplezier en dat Oostenwind in landelijke vergelijkingen hoog scoort op de inzet van boeken bij zaakvakken. We kijken terug op een succesvolle opzet van de bieb. Vanuit de begeleiding van de bibiliotheek kregen we een compliment over de wijze waarop dit trjact is gelopen. Draagkracht, betrokkenheid en het denken vanuit mogelikheden werden genoemd. Volgend schooljaar gaan we verder inzetten op leesplezier door in de collectie nog beter in te spelen op de vraag van de kinderen en worden bij ieder kernconcept werkvormen ingezet die het lezen leuker maken. Daarnaast gaan we ons richten op informatievaardigheden van de kinderen.

 

Unit 1

Asperges steken

De moeder van Jelte heeft verteld over het steken van asperges. En natuurlijk mocht er ook geproefd worden!

Een vraag van Dianne

Dit jaar wordt er op 28 en 29 mei op sportpark 'Ramele', de Samenloop voor Hoop 24-uurs durende wandelestafette georganiseerd, om geld  in te zamelen voor onderzoek naar kanker vanuit KWF kankerbestrijding. Tijdens deze estafette worden er verschillende activiteiten gorganiseerd en staat alles in het teken van de voortdurende strijd tegen kanker. Samen met mijn koor "the Swinkling Stars" loop ik ook mee voor dit goede doel. Bij de entree van de school staat een donatiebox waarin een vrije gift kan worden gedaan. Als er mensen zijn, die een uur mee willen lopen tijdens deze bijzondere dagen, dan kan dat voor een sponsorbedrag van 15 euro, je kunt je bij mij opgeven door een mail te sturen naar d.arling@mijnplein.nl

Overig nieuws

Hoofdluis

De hoofdluiscontrole is deze week niet doorgegaan. Er waren onvoldoende ouders voor de controle.

Woensdag 18 mei hopen we dat er meer ouders kunnen. U kunt zich aanmelden als u wilt helpen. Jolanda van Dijk (ouderraad) is de coordinator van deze groep ouders.

Er is echter wel een melding gedaan van hoofdluis door een ouder. We gaan er van uit dat u deze week zelf uw kind(eren) goed nakijkt.

Schoolfotograaf

Op 1 juni worden de kinderen van unit 1 t/m 4 op de foto gezet. Het rooster voor deze dag wordt nog gemaakt.

Studiedag

Dinsdag 17 mei zijn de kinderen van unit 2 t/m 4 vrij. Deze dag gaan de leerkrachten aan de slag met evalueren, kijken we vooruit naar het volgende schooljaar en zetten we het laatste kernconcept van dit schooljaar in de steigers  ( energie-kracht en golven)

Nieuws van de ouderraad

De ouderraad kijkt terug op een geslaagde en zeer interessante thema avond Mediabewustzijn. Er is veel informatie gedeeld en we zijn letterlijk allemaal bewuster geworden als het gaat om het gebruik van de digitale middelen. Want de boodschap was toch wel, dat niet alleen onze kinderen veel kunnen leren.... Via bijgevoegde link, kan iedereen informatie teruglezen. De link betreft een pagina van symbaloo. Daar staan alle "favoriete" websites in opgeslagen.

http://www.symbaloo.com/mix/kinderenonline

Het was wat ons betreft een gemiste kans als u niet aanwezig was. Het onderwerp sprak erg aan, maar de opkomst had zeker beter gekund. Daarom zijn we nog wel benieuwd wat een volgende keer beter kan, zodat nog meer ouders een volgende thema avond zullen bezoeken. Spreek gerust één van de ouderraad leden aan of stuur een mail naar or@oostenwindraalte.nl
(de or zit namelijk niet op snapchat , Facebook , Twitter , instagram ......)

Nieuws van de website

Naar alle nieuwsitems
Kalender: februari

Naar de volledige agenda

© 2020 Oostenwind Raalte | Alle rechten voorbehouden | Afmelden

Facebook Twitter