Nieuwsbrieven

nieuwsbrief 12 2015-2016
Niet goed leesbaar? Bekijk de online versie
Nieuwsbrief Basisschool Oostenwind
datum: 25 februari 2020
Algemeen

"Op Oostenwind staat het kind ECHT centraal!" , aldus de onderwijsinspectie

Donderdag 26 mei bezocht inspecteur dhr. Oortwijn Oostenwind. We willen zijn feedback graag met u delen.

" Veel scholen zeggen dat het kind centraal wordt gezet, maar op Oostenwind staat het kind ECHT centraal. Oostenwind kent een goed schoolklimaat, waarin eigenaarschap ontwikkeld wordt. Een onderwijssituatie, waarin een vloeiende ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. De leerkracht doet er toe en er wordt vanuit analyse  gericht en planmatig lesgegeven. Op het gebied van kwaliteitszorg en ambitie scoort Oostenwind goed. De beschreven visie is herkenbaar en er is draagvlak en ontwikkeling zichtbaar. Wat ouders, kinderen en teamleden vertellen is in de praktijk waarneembaar; er is een consistente situatie."

Waar we voor staan is door de inspecteur bevestigd. Dit schooljaar hebben we de visie weer scherp gesteld, zijn nieuwe collega's ingewerkt en hebben we met de methodiek EXOVA (EXellent Onderwijs Voor Allen) een stap gezet in het meenemen van kinderen in de analyse van hun rekenwerk. Een aanpak die verder uitgebouwd kan worden om het eigenaarschap en inzicht in eigen ontwikkeling verder te laten groeien.  We nemen de tips van de inspecteur mee, om van goed naar beter te komen.

Vooruitblik volgend schooljaar

Voor volgend schooljaar zijn de vakantiedagen en studiedagen ingepland. U vindt de data onderaan deze nieuwsbrief. De organisatie en inrichting van de units en basisgroepen is in grote lijnen bekend. Volgend schooljaar zijn er twee basisgroepen in unit 2. In unit 3 en 4 ieder één basisgroep, waarbij unit 4 gevormd wordt door de 7e en 8e jaars. In unit 3 komen de 4e, 5e en 6e jaars. De samenstelling kent een kleine wijziging, beter passend bij de ontwikkelingsfase en het leerstofaanbod van de kinderen. Deze wijziging is met het team en de mr besproken. Ouders, die hier vragen over hebben zijn donderdag 9 juni om 8.30 uur welkom bij Jolanda. De bezetting van de leerkrachten en onderwijsassistenten is nog niet helemaal ingevuld. Wat we alvast met u kunnen delen: Anita en Marieke blijvenin unit 2, Merijn en Martine doen samen unit 3 en Jody blijft in unit 4.

Kernconcepten

Op vrijdag 10 juni sluiten we ons huidige kernconcept "evenwicht en kringloop" af met een "decorkaarten" workshop. U kunt dan als ouder ervaren hoe het is om te werken met onze decorkaarten. Daarvoor bent u welkom van 13.00 u tot 13.45 uur.

In de gallery vind u foto's van het werken in de ontdekfabriek en een les Engels in unit 4. 

Oproep voor het nieuwe kernconcept ; "energie, kracht en golven"

We zoeken ouders die willen assisteren op maandag 13 juni van 09.00 u tot ongeveer 09.45 uur. We gaan dan als trigger een geluidenjacht doen. D.w.z. dat kinderen in de school op zoek moeten gaan naar herkenbare geluiden. Er zitten dan her en der mensen "verstopt" die een geluid maken met bijvoorbeeld een muziekinstrument o.i.d. Wie weet en vindt alle geluiden? Graag opgeven via de mail; m.marissink@mijnplein.nl

Gevraagd; blikken, groot en klein, Chipskokers ( pringles), Emmertjes van bijvoorbeeld de yoghurt.

Unit 1

Meespeelochtend

Ouders van peuters, die willen kennismaken met "peuterwerk Oostenwind" zijn welkom op woensdag 8 juni tussen 9.00 uur en 11.00 uur. Tijdens deze ochtend kunnen peuters meespelen. Hun ouders kunnen geïnformeerd worden over de werkwijze van peuterwerk Oostenwind. Er zijn ouders van unit 1 aanwezig om ervaringen te delen met bezoekende ouders.

Voor het schooljaar 2016-2017 is in ieder geval aanbod van peuterwerk op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur. Verlengde opvang is op dinsdag en vrijdag van 11.30 uur en 14.00 uur. Wilt u evt. wijziging of uitbreiding per mail doorgeven aan de administratie? info@kdvderodebank.nl

Voorstelling

22 Juni gaan de kinderen van unit 1 naar een interactieve toneelvoorstelling op de Landstede.

Unit 2

Huwelijk juf Marieke en Jeroen

Juf Marieke en Jeroen zijn vrijdag 27 mei getrouwd en de kinderen van unit 2 waren erbij!  Met hoeden en bogen hebben zij het bruidspaar verrast en toegezongen. Het was een feestelijke middag. Marieke en Jeroen gefeliciteerd en we wensen jullie veel geluk samen!

Workshop

Op 15 juni is er een workshop voor de kinderen in unit 2 in het kader van het kernconcept evenwicht en kringloop. Planten en expressie staan centraal in deze workshop.

Voorstelling

22 Juni is er een toneelvoorstelling op de Landstede voor de kinderen van unit 2.

Unit 3

Voedselpiramide van knexx

Unit 4

Voorstelling

Dinsdag 24 mei zijn de 7e en 8e jaars naar de voorstelling “De zaak Vlaskamp” geweest. Susan vertelt:

“Het ging over dat ze eerst op een zaak zaten die ze niet konden oplossen. De commissaris wilde ze eerst ontslaan, maar dat kon niet, want het waren de laatste twee rechercheurs. Dus zette hij ze op de zaak “Vlaskamp” (de beroemde voetballer Vlaskamp van voetbalclub Rood-Wit was vermoord). Eerst waren er 6 verdachten (de kok, de butler, de gebedsgenezeres, de militair, de zanger en nog een, maar die was later niet meer verdacht). Wij moesten kiezen wie de verdachten waren en wie niet. Jordy was de jury, hij moest kijken welk gebaar wij maakten. Uiteindelijk bleven er nog 3 over: Kiki Valesca (genezeres), de kok en de militair. Het was een hele grappige voorstelling, vooral met de militair en de parkiet/papegaai/gek beest. Uiteindelijk was de militair de dader. Dat dacht ik al vanaf het begin,  maar de kok en Kiki Valesca hadden het ook kunnen zijn, want de aanwijzingen wezen op de kok. De beker was het moordwapen. Kiki bleek stiekem verloofd  te zijn met Vlaskamp, dus zij was het niet.

We dachten nog even dat de kok ook vermoord was, maar gelukkig kwam hij weer terug met een grapje.”

Overig nieuws

Klankbordavond

Dinsdag 14 juni is de laatste klankbordavond van dit schooljaar. Ouders kunnen zich per e-mail aanmelden bij Jolanda (j.vanvilsteren@mijnplein.nl) Deze keer kijken we naar resultaten van de oudervragenlijst. Wat gaat goed en wat kan beter en hoe? De avond is van 20.00 uur tot 21.00 uur.

Nieuws van de MR

Na 4 jaar zitting te hebben genomen in de MR, neemt Gerian Zijlstra afscheid. We willen haar bedanken voor haar betrokkenheid, haar grote inzet en waardevolle input bij de opbouw van Oostenwind. Gerian, we zullen je positief-kritische inbreng gaan missen. Bedankt voor alle jaren trouwe inzet!

Door dit afscheid komt er een plek vrij in de MR. Er is een oproep gedaan. Vanuit de ouders waren er geen directe kandidaten. N.a.v. de interesse van een ouder is er contact gelegd. Dit heeft tot een benoeming geleid. Ineke Teeninga, de moeder van Mikke Wagenmans uit unit 4, is benoemd. We zijn erg blij met deze benoeming en kijken uit naar de samenwerking. Welkom Ineke!

 

De vakantie- en studiedagen voor 2016-2017

Herfstvakantie  

maandag 17   oktober 2016 t/m vrijdag 21 oktober 2016

Kerstvakantie  

maandag   26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017

Krokusvakantie

maandag 20   februari 2017 t/m vrijdag 24 februari 2017

Pasen  

vrijdag   14 april 2017 t/m maandag 17 april    2017

Meivakantie  

maandag   24 april 2017 t/m vrijdag 28 april 2017

Hemelvaartvakantie

maandag   22 mei 2017 t/m vrijdag 26 mei 2017

Pinkstervakantie

maandag   5 juni 2017 t/m woensdag 7 juni 2017

Zomervakantie  

maandag   24 juli 2017 t/m vrijdag 1 september 2017

Overige   vrije dagen (waaronder studiemomenten en voorbereiding kernconcepten)

Maandag 29 augustus 2016

 

Dinsdagmiddag 25 oktober 2016

vanaf   12.00 uur

Woensdag 26 oktober 2016

alle   scholen van mijnplein vrij

Dinsdag 6 december 2016

 

Dinsdag 28 februari 2017

Studieochtend   + foekepot

Vrijdag 5 mei 2017

 
Nieuws van de website

Naar alle nieuwsitems
Kalender: februari

Naar de volledige agenda

© 2020 Oostenwind Raalte | Alle rechten voorbehouden | Afmelden

Facebook Twitter