Nieuwsbrieven

nieuwsbrief 13 2015-2016
Niet goed leesbaar? Bekijk de online versie
Nieuwsbrief Basisschool Oostenwind
datum: 23 februari 2020
Algemeen

Vragenlijst ouders

Na het scoren van de oudervragenlijst heeft de ouderklankbordgroep naar de resultaten gekeken. Zij gaven feedback op de werkwijze en de inhoud. De respons was aan de lage kant. De uitslag totaal is positief te noemen, zeker in vergelijk met landelijke scores. Op de beleidsterreinen pedagogisch handelen, schoolklimaat en sociale veiligheid werd hoog gescoord. Een bevestiging van het recente oordeel, dat de onderwijsinspectie gaf. Op de onderdelen afstemming, opbrengsten, incidenten  en kwaliteitszorg werd een (ruim)voldoende gescoord. Dit is in vergelijking met andere scholen, gelijk of hoger. De antwoorden op de open vragen gaven goede aanvullende informatie.

Wat positief werd genoemd ( en wat Oostenwind graag wil vasthouden):

Het actueel blijven in de communicatie, een veilige school en het adequaat handelen van de leerkrachten bij problemen, een enthousiast en betrokken team, de samenwerking tussen de units, de goede sfeer en de informatie via de nieuwsbrief.

Punten waar het team volgend schooljaar aandacht voor gaat hebben: de ontwikkeling van het kind beter in beeld voor ouder en kind, communicatie met ouders hoe Oostenwind omgaat met veiligheid en handelen, stimuleren en uitdagen van kinderen t.a.v. resultaat.

De klankbordgroep heeft goede tips gegeven over de wijze waarop de aandachtspunten opgepakt kunnen worden. Daarnaast  is voor een actieve betrokkenheid van ouders en inzet van kwaliteiten van ouders een kernconceptengroep ouders van start gegaan. Deze oudergroep gaat, na de voorbereiding van de kernconcepten door  het team, actief aan de slag om kwaliteiten van ouders van Oostenwind te benutten voor het aanbod van de kernconcepten. Gastlessen, excursies, netwerken, materialen zijn doorgaans via een oudernetwerk gemakkelijker te bereiken. De ouders van deze groep zijn Karien Dommerholt, Mirjam Marissink, Sanneke van der Helm en Nadine Bonhof.

Vragenlijst kinderen

Alle kinderen van unit 3 en 4 hebben een vragenlijst ingevuld waarin gevraagd werd naar sociale veiligheid en het onderwijsleerlproces. De uitslag  laat een positief beeld zien. Sociale veiligheid scoort vergelijkbaar met andere scholen.Op het onderwijsleerproces scoren de kinderen hoger dan op andere scholen.

De leerlingenraad heeft de uitslag bekeken en heeft twee vragen onder de loep genomen. Dit waren de vragen: 1. "heb je het naar de zin in de groep" en  2. "hoe duidelijk vind je de regels in school?"

Over de vragen geven de leerlingen van de leerlingenraad het volgende aan:

"1.Het naar je zin hebben heeft te maken met de sfeer, we hebben lol samen, kinderen worden niet buitengesloten, het is rustig, we hebben respect voor elkaar, we doen veel samen

Aanbevelingen:

Er wordt veel samen gedaan, voor oudere kinderen in de vleugel is het doen van dingen met alleen de kinderen van de eigen unit voor een aantal kinderen waarschijnlijk prettig.

Het respect hebben voor spullen kan beter.

2. De regels in school vinden de kinderen duidelijk en herkenbaar in alle units. Wat goed gaat is het rustig lopen in de gang , het stil zijn"

Er is een verschil in leerlingen. De leerlingenraad verwoordt dat het ene kind meer hulp nodig heeft om regels te begrijpen dan het andere kind. Het bij je hebben van de planning gaat beter, maar nog niet voor alle kinderen goed.

De regel: ruim je werkplek netjes op is wel duidelijk, maar daar zou meer tijd voor genomen moeten worden om dit goed te doen. Nu is een pauzetijd reden om snel naar buiten te gaan en onvoldoende tijd te nemen voor het achterlaten van de werkplek.

Aanbeveling:

Een regel niet alleen zeggen maar ook zichtbaar maken, zodat je er aan herinnerd wordt.

Bieb op school

Wilt u ervoor zorgen dat alle boeken van de bieb (op school – te herkennen aan sticker Oostenwind) vrijdag 8 juli weer op school zijn? Wij kunnen dan de bibliotheek controleren zodat we na de zomervakantie weer compleet zijn.

De app van de vakantiebieb met kinderboeken is weer beschikbaar voor tablet en smartphone, een mooie manier om ook in de zomermaanden te lezen.  Op www.vakantiebieb.nl vindt u een lijst met boeken die in de app staan. Zodra u de app hebt gedownload moet u nog eenmalig registreren. Veel leesplezier!

Schrijver op school

Vrijdag 1 juli komt de schrijftster Vivian den Hollander naar Oostenwind!

Personeelsbezetting en groepsindeling volgend schooljaar

We hebben bijna het volledige personeelsplaatje compleet en zijn bezig met de indeling van de basisgroepen in unit 2. Wanneer het plaatje compleet is informeren we u hier over per mail.

Analyse rekentoetsen, ouder-kindmoment

Er zijn deze maand citotoetsen van rekenen en spelling gemaakt. De 3e jaars t/m de 7e jaars hebben hun eigen toets geanalyseerd. De doelen waarmee ze gelijk na de zomervakantie aan de slag zijn zijn bekend. Donderdag 7 juli tussen 13.15 uur en 13.45 uur kunnen ouders met hun kind kijken naar de analyse. De leerkrachten zijn beschikbaar voor korte vragen.

Unit 1

Uitje Dondertman

15 Juni ging unit 1 naar Dondertman. Foto's van dit leuke uitje komen op de website.

Voorstelling "kikker en een bijzondere dag

Net als de kinderen van unit 2 gingen ook de peuters op 22 juni naar een voorstelling van Landstedestudenten.

Overvliegen

Deze zomer worden een aantal peuters vier jaar. Zij gaan na de vakantie over naar unit 2. Dit zijn Mingbo Lin, Rianna van Rossum, Jelte de Weerd, Robin van Beek en Tom Booijink. Het overvliegen is voor de zomervakantie.

Unit 2

Voorstelling

Woensdag 22 juni  zijn we naar een voorstelling geweest van jongens en meiden, die studeren voor onderwijsassistent aan Landstede. Ze hebben voor ons Assepoester en Hans & Grietje in een modern jasje gespeeld. Er kwam ook een wolf in voor maar deze was gelukkig dol op koekjes in plaats van dol op mensen! Ook hebben ze twee verhalen van Kikker en zijn vriendjes gespeeld, waarbij Kikker niet wist waarom het een bijzondere dag was; gelukkig kwam hij daar op het eind wel achter want hij was jarig.

Tussendoor werden we nog getrakteerd op een beker limonade. Naderhand kon een aantal kinderen goed vertellen wat er hetzelfde was in de verhalen, maar ook wat er juist ánders was.  

Op de foto

Waarom deze knexxbrug maar liefst 7 atlassen kan dragen hebben deze jongens van unit 4 wel ontdekt.

Na het ontwerpen en bouwen hebben ze hun onderzoek gepresenteerd. Voor de kinderen een enorme trigger om ook een sterke brug te bouwen met pijlers. Vele begripppen kwamen tijdens het bouwen voorbij; horizontaal, verticaal, kracht, evenlang, draagkracht en rekenbegripppen.

Overvliegen

Vrijdag 15 juli vliegen om 11.45 uur de kinderen die naar unit 3 gaan over. De ouders van deze kinderen zijn hierbij welkom!

Unit 4

Kamp

De achtste jaars hebben deze week een geweldig kamp gehad in Okkenbroek. Overnachten in tenten, lasergamen, koken, kampvuur, midgetgolf en zwemmen is een kleine greep uit de activiteiten tijdens deze drie leuke dagen. ( foto's komen binnenkort op de site)

Afscheid 8e jaars

Maandagavond 11 juli is er een afscheidsavond voor de 8e jaars en hun ouders. De kinderen gaan deze avond een musical opvoeren. Dinsdag 12 juli kijken de kinderen van Oostenwind naar de musical. Om 14.00 uur zwaaien we de 8e jaars uit.

Overig nieuws

Schoonmaakavond

Zoals eerder aangekondigd organiseren we woensdag 13 juli een schoonmaakavond .Deze avond verwachten we vele ouders met emmer en schoonmaakdoekjes om de klus te komen klaren. In de week ervoor worden diverse materialen in school klaargezet die meegenomen kunnen worden om thuis schoon te maken. Vele handen maken....veel schoon! De avond is van 19.00-21.00 uur.

Open huis

Maandag 29 augustus zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag. Deze dag ontmoeten we graag om 18.30 uur de kinderen van unit 1 t/m 4 en hun ouders. Voor we echt van start gaan vinden we het goed elkaar te ontmoeten. Deze avond wordt het schoolplein officieel geopend!

Zomervakantie

Vrijdag 15 juli begint om 12.00 uur de zomervakantie.

Vaas voor het volgende kernconcept

Wilt u de komende weken op zoek gaan naar een vaas (aardewerk)? Alle kinderen van unit 1 t/m 4 gaan hier na de zomervakantie creatief mee aan de slag. ( meegeven na de zomervakantie)

Facebook

Voor ouders, die zelf geen gebruik maken van facebook, is  op de website een facebooksymbool te zien, waarmee u op de facebookpagina van Oostenwind komt.

Nieuws van de website

Naar alle nieuwsitems
Kalender: februari

Naar de volledige agenda

© 2020 Oostenwind Raalte | Alle rechten voorbehouden | Afmelden

Facebook Twitter