Nieuwsbrieven

nieuwsbrief 8 2016-2017
Niet goed leesbaar? Bekijk de online versie
Nieuwsbrief Basisschool Oostenwind
datum: 25 februari 2020
Algemeen

Kernconcept Macht en regels

Wat is macht? Wie heeft de macht? Vragen waar over gewerkt en geleerd wordt. Koningsdag en 4 en 5 mei passen goed in dit kernconcept. We sluiten dit kernconcept af met de herdenking op 4 mei bij het oorlogsmonument. Deze middag gaan we met kinderen en ouders tussen 12.30 uur en 13.30 uur gezelsschapsspelen rond het thema 'macht' spelen. ( Denk aan schaken, stratego, kolonisten) Om 13.30 uur lopen we allen naar het oorlogmonument om een bloem neer te leggen. Ieder kind maakt op 1 of 2 mei hiervoor een bloem. 's Avonds zou het mooi zijn als zoveel mogelijk kinderen van unit 3 en 4 meegaan naar de officiele herdenking. Dan leggen we als school een krans bij het monument.

Op 5 mei krijgt het team scholing  voor onderzoekend en ontwerpend leren. Deze scholing wordt gelijk in het volgende kernconcept ingezet. ( kracht en golven) Een mooie verdieping voor het werken met kernconcepten in relatie tot wetenschap en techniek.

Oproep ouders KC

Wie wil de oudergroep kernconcepten komen versterken en actief meedenken en meedoen in de voorbereiding van de kernconcepten? Na de voorbereiding van een kernconcept door het team gaat deze oudergroep aan de slag. Zij zorgen binnen het netwerk van ouders voor excursies, gastlessen of betrekken op een andere manier ouders en externen bij de school. Ook voor bijvoorbeeld de uitwerking van een trigger of afsluiting dragen zij een steentje bij. We hebben jaarlijks 8 kernconcepten, waarvoor de groep bij elkaar komt om ideeen uit te werken en evt. zaken te regelen. Wie komt meedoen? kc.oostenwind@mijnplein.nl

Directeuren van mijnplein op bezoek

Een groep directeuren van mijnplein bracht een bezoek aan Oostenwind. Enthousiast verlieten ze de school. We ontvingen prachtige complimenten en  reacties: "Dit zouden al mijn collega's moeten zien"  en  "Super hard gewerkt collega's. Er staat en schitterende school met mooi beredeneerd aanbod. Klaar voor de toekomst"

Het gaat goed met de schoolverlaters van 2016

We hebben de schoolverlaters en hun ouders vragen gestuurd om te horen hoe het met ze gaat, wat lastig was in de overgang naar het VO en waar ze gemak van hebben gehad. De kinderen schrijven dat het  goed met ze gaat. De opmerkingen die hierbij worden genoemd:"ik heb het naar de zin, ik haal goede cijfers, ik heb een leuke klas." De kinderen geven aan dat in de overstap naar het VO geprofiteerd hebben van een kennismaking met de nieuwe klas voor de zomervakantie. Deze stap heeft een aantal van de kinderen spannend gevonden. Verder wordt genoemd dat ze gemak hebben van het goed kunnen presenteren, de voorkennis die is opgedaan bij het werken aan de kernconcepten, het kunnen werken in een team, het kunnen plannen, het kunnen plannen en leren. Bij het onderdeel wat als lastig is ervaren is een tweedeling zichtbaar. Een aantal kinderen benoemen dat de overstap spannend was en dat dit te maken had met een stukje onzekerheid van zichzelf in een nieuwe groep.De andere kant gaat over de hoeveelheid huiswerk, dit kunnen overzien en hoe te moeten leren. Hun ouders vullen hierin aan dat de begeleiding vanuit school verschilt. De ene ouder geeft aan dat school hierin ondersteunt, een ander mist dit in de start op het VO. Door een aantal ouders wordt het omgaan met de hoeveelheid huiswerk genoemd als grootste gewenning. Andere ouders geven aan dat  dit soepel verloopt en het kind dit vlot heeft opgepakt.Waar hun kinderen gemak van hebben gehad is het kunnen presenteren, het zelfstandig kunnen werken, een ontmoeting met de nieuwe klas voor de zomervakantie, de grote zelfstandigheid in plannen en werken en het Oostenwindonderwijs.  Ouders doen nog de suggestie om tijd te nemen voor de schoolkeuze en open dagen van meerdere scholen te bezoeken. Blij worden we van opmerkingen als: "Ga vooral door met dat onderwijs geven waar jullie en ook wij als ouders in geloven. Succes!"en "Ik kijk positief terug op een fijne basisschooltijd met fijne leerkrachten."

 (Palm)pasen

Vrijdagmorgen 7 april  is er een palmpaascircuit waarbij de palmpaasstokken versierd zullen worden. Wie kan komen helpen is welkom! ( Karlijn k.marissink@mijnplein.nl)

Om 13.15 uur is deze dag een palmpaasoptocht vanaf school; ouders mogen meelopen.

Schoolplein

Een aantal nieuwe bomen verfraaien het plein. We gaan nu verder met de uitwerking van de moestuin. Wie kan ons helpen aan plantjes? (Anita a.kraaijenvanger@mijnplein.nl)

Koningsspelen

Vrijdag 21 april doen we mee met de Koningsspelen.  Unit 4 gaat naar de sportdag bij sportpark Tijenraan. Unit 2 en 3 hebben deze dag een programma in teken van sport en spel op school.

Gezond

Wat geeft u uw kind mee naar school voor in de pauze? Een gezonde leefstijl draagt bij aan minder vaak ziek zijn, meer energie hebben, beter kunnen concentreren en lekkerder in je vel zitten. (bron hartstichting). We vinden het belangrijk dat wij we als volwassenen hierin een voorbeeld zijn en kinderen hierin stimuleren. U helpt uw zoon/dochter door eens mee te kijken wat meegaat als tussendoortje en lunch. Heel graag zien wij gezonde voeding in de trommel.

Veiligheid op het plein

Op het plein verwachten we dat een ieder met de fiets aan de hand loopt. Wilt u iemand helpen herinneren als er even niet aan gedacht wordt?

Dramalessen

Op 3 mei wordt de eerste les van 10 dramalessen gegeven. Deze lessen worden gegeven door studenten van Landstede. (12.45 - 13.45 uur). De kinderen werken toe naar een Parade. Deze is op 28 juni van 18.00 - 19.30 uur. Natuurlijk mogen ouders dan komen kijken.

 

 

 

 

 

Unit 1

5 mei vrij

Op 5 mei zijn de kinderen i.v.m. bevrijdingsdag vrij.

Wissel op vrijdag

Dion Reimink gaat een 2-jarige opleiding doen. Deze opleiding wordt op vrijdagen aangeboden. Het betekent dat ze vanaf deze week niet meer op vrijdagen in unit 1 is. Voor haar komt Loes Teekema in de plaats. We wensen Dion succes met de opleiding en Loes veel werkplezier in unit 1.

Gang vrijhouden

Wilt u als uw kind op de fiets naar school komt deze buiten, naast de container stallen? We willen de entree en de vluchtroute graag vrijhouden.

Unit 2

Vervanging juf Marieke

Zoals eerder aangeven wordt Marieke tot aan haar verlof door Susan Freriks ondersteund op maandag en dinsdag. Marieke gaat na de meivakantie halve dagen werken. In eerdere berichtgeving is aangeven dat er vanaf medio mei een wissel van invaller zou zijn. Dit is bijgesteld. Susan Freriks blijft tot aan de zomervakantie op maandag en dinsdag in de basisgroep en Karlijn op  woensdag, donderdag en vrijdag. Op maandag 10 april werkt Karlijn i.p.v. Susan.

Unit 2 is op zoek naar:

Allerllei constructiematerialen, zoals clicks, lego, playmobil, k’nex. Doet u er niets meer mee thuis. Wij houden ons aanbevolen. Dit geldt ook voor: wereldspelmateriaal: auto’s, poppetjes, bomen, hekken etc., dekens en touwen voor buitenspel, jongensbroeken en onderbroeken (Anita)

Vertelkring

Els Holland van de Vertelkring komt op dinsdag 11 april vertellen tussen 9.00 en 11.00 uur.

Unit 3

Taal-doen

We zijn in unit 3 en 4 gestart met een nieuwe taalmethodiek. In de entree hangen kinderen werk op, dat zij vanuit opdrachten in de taaldoenkast hebben gemaakt. Kom gerust kijken en vragen hoe het werkt.

Macht

Wij weten wie volgens wikipedia de 10 machtigste mensen zijn en waarom ze macht hadden. We hebben ook geleerd wat wikipedia is.

 

Unit 4

Verkeersexamen 7e jaars

Op 6 april doen de kinderen hun theorieexamen en op 7 april het praktijkexamen. Voor deze dag is een deugdelijke fiets nodig.

Eindtoets IEP

De schoolverlaters maken op 18 en 19 april de IEP eindtoets.

Schoolvoetbal

Twee sportieve en gezellige voetbalmiddagen liggen achter ons. Dank aan Natasha Koggel, Sandra van Bokhoven en Bert Klein Woolthuis voor de begeleiding!

Taaltraining

Er wordt deze periode hard getraind in oefenen met woordsoorten, zinsontleding en werkwoordspelling. Dat kan soms best pittig zijn, maar de oefeningen van Taal Doen helpen hier zeker bij.

4 en 5 mei

Nu we naar 4 en 5 mei toe werken, gaan we in de unit ook meer aandacht geven aan de Tweede Wereldoorlog. Zo hebben de kinderen deze week het Denkboek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei ontvangen, gaan we donderdag 6 april naar het verzetsmuseum in Nijverdal en zullen we in de KC lessen Macht ook aandacht hebben voor Anne Frank en haar leven in tijd van bezetting en machtsmisbruik.

Provinciehuis

Op 2 mei gaan de kinderen van unit 4 en de oudsten van unit 3 naar het provinciehuis voor een rondleiding en voor het spelen van het statenspel. Voor deze ochtend vragen we ouders om te rijden. ( Jody, j.rabs@mijnplein.nl )

Overig nieuws

Kick off stoppelhaene

Gaan we meedoen met de optocht? Enthousiaste ouders hebben initiatief genomen. Zie flyer.

Flyer cultuur

Kennismaken met cultuur, wordt georganiseerd door het HOFtheater met steun van de gemeente Raalte. De kinderen krijgen donderdag 6 april een flyer mee van het aanbod. Zie ook: www.Hoftheater.nl/educatie

Zwemactiviteit

Zwemmen voor haaien. Wil jij daar aan meedoen? Kijk voor info op de flyer.

Vrije dagen/activiteiten

De komende periode zijn er meerdere vrije (feest)dagen.Deze staan vermeld op de kalender op de site.

Op woensdag 17 mei komt de schoolfotograaf.

 

 

 

Nieuws van de website

Naar alle nieuwsitems
Kalender: februari

Naar de volledige agenda

© 2020 Oostenwind Raalte | Alle rechten voorbehouden | Afmelden

Facebook Twitter