Nieuwsbrieven

nieuwsbrief 9 2017-2018
Niet goed leesbaar? Bekijk de online versie
Nieuwsbrief Basisschool Oostenwind
datum: 23 februari 2020
Algemeen

Ontwerpwedstrijd groen schoolplein

De afgelopen maanden zijn we op Oostenwind druk geweest met de wedstrijd ‘het Groenste Schoolplein’. Tijdens het kernconcept groei en leven zijn leerlingen, leerkrachten en ouders bezig geweest met het ontwerpen en creëren van ideeën voor het groenste schoolplein van Overijssel. Helaas hebben we afgelopen week te horen gekregen dat ons ontwerp niet tot  één van de laatste tien finaleplaatsen heeft geleid. We willen alle ouders die betrokken zijn geweest bij het hele proces ontzettend bedanken voor hun inzet.  De ideeën die zijn ontworpen en gecreëerd hopen we in de komende jaren natuurlijk alsnog stap voor stap te kunnen realiseren!

Voor foto's: http://oostenwindraalte.nl/gallery/Groenste-schoolplein-van-Overijssel/23 

Personeel

Na de meivakantie gaat Karlijn met zwangerschapsverlof. Tot aan de zomervakantie wordt zij vervangen door Jacqueline Hess.  De ouders van unit 2 zijn per email  geinfomeerd  over de bezetting en de contactpersonen.

Ook is er een wissel van logopedist. Hanneke Berenpas is deze week voor het laatst en zij wordt opgevolgd door Tessa van Lohuizen. De behandelingen vinden plaats op de woensdagochtenden. De ouders, waarvan hun kind in behandeling is zijn vanuit de logopediepraktijk op de hoogte gebracht.

Dankjewel Hanneke voor je inzet in de afgelopen jaren!

Meeloopmoment in de unit

Iedere ouder nodigen we uit om een keer in de unitperiode van hun kind(eren) een moment mee te komen draaien. Hiervoor hebben we dit schooljaar tussen de mei- en de zomervakantie een aantal data gekozen, waarop u als ouder kan komen kijken. Dit schooljaar doen we dat op de woensdagen van 10 tot 12 uur. De bezoekende ouders starten samen met koffie en thee bij Stefanie of Jolanda. Na het bezoek in de unit komen de bezoekende ouders weer bij elkaar om een terugblik te geven.

Aan het eind van dit schooljaar nemen we de bevindingen mee, stellen we bij waar nodig en maken een nieuwe indeling voor volgend schooljaar. Voor de meeloopmomenten van dit schooljaar hangt een intekenlijst in de entree. De meeloopmomenten zijn voor unit 1 t/m 4.

Unit 1

Personeel

Esther was afgelopen maandag voor het laatst in unit 1. Tot aan de zomervakantie is er geen aanbod meer op maandagochtenden. In mei/juni peilen we de voorkeursdagen voor het volgende schooljaar, zodat we weer zoveel mogelijk in kunnen spelen op de vraag.  Dankjewel Esther voor je inzet en betrokkenheid in de afgelopen maanden.

Dianne is gelukkig weer opgeknapt. Ze heeft veel taken weer opgepakt en na de meivakantie is ze weer werkzaam in unit 1.  Op dinsdagen en woensdagen om de week. De andere woensdagen blijft Dion doen. Sandra verzorgt de vrijdagen.

Welkom

Mette Koeslag, Matthee Koerhuis en Nienke Boorsma verwelkomen we na de meivakantie in unit 1. We wensen jullie een goede tijd op Oostenwind! 

Unit 2

Welkom

Feline Bannink is 4 jaar geworden en overgevlogen uit unit 1. Kefas Koerhuis en Sverre Roelofs starten na de meivakantie in unit 2. Welkom allemaal en een fijne tijd in unit 2.

Kernconcept macht en regels

Het afgelopen kernconcept hebben we gewerkt aan macht en regels. Eerst hebben we gesproken over wat regels zijn en welke regels je thuis en op school hanteert. Van daaruit kwam de regels in het verkeer aan bod.

We hebben geleerd dat je moet stoppen bij het rode verkeerslicht en bij groen door mag rijden. Een rood bord met STOP erop betekent dat je moet stoppen. Ronde borden met een rand betekenen dat iets verboden is, een driehoek bord met rode rand betekent PAS OP. Bij een zebra moet je goed uitkijken of je kunt oversteken, zoek daarbij contact met de bestuurder. Dán weet je zeker dat jullie elkaar hebben gezien. We hebben deze regels toegepast in het fietsparcours op het plein en op de weg in de unit.

Voor foto's: http://oostenwindraalte.nl/gallery/KC-macht-en-verkeers-regels/23 

Unit 3

Welkom

Na de meivakantie start Timo Koerhuis in unit 3. Welkom Timo en een goede tijd in unit 3.

Moederdag/vaderdag

In unit 3  (en 4) is  ruimte voor kinderen, die dat willen, om iets voor moeder- en/of vaderdag te maken. Kinderen maken hierin zelf de keuze.

Koningsspelen

Unit 3 heeft de Koningsspelen georganiseerd. Het was een groot succes. Knap gedaan! 

Takeo en Suze schrijven het volgende over de voorbereiding en de dag:

Koningsspelen 2018

Aflgelopen 20 april waren de Koningsspelen op school. unit 3 had deze georganiseerd.

Als eerst gingen we in unit 3 groepjes maken wie wat deed. Toen we dat hadden gedaan moest je het uitvoeren. Spullen ophalen, zoals naar de winkel gaan voor versiering. Als je klaar was moest je naar juf en zeggen wat je had bedacht voor de Koningsspelen.

Toen we gingen ontbijten hadden we een filmpje gekeken over het startsein door de koning in Twello. Toen iedereen klaar was met ontbijten gingen we beginnen met de koningsspelen. Groepjes ophalen en beginnen maar!

Het waren hele leuke spelletjes zoals:

  • zaklopen
  • stofzuigen bij Willem Alexander en Maxima
  • springtouwen
  • paleisalarm
  • 5 10 15 20 25 30 frisbee
  • schatkistjes zoeken in het zand
  • ritje in de gouden koets

Voor foto's: http://oostenwindraalte.nl/gallery/Koningsspelen-2018/23 

Unit 4

Einde stage Britt

Britt is deze week voor het laatst voor haar stage in unit 4. Na een succesvolle periode sluit ze de rest van het schooljaar af met lessen op de Pabo in Zwolle. Dank voor je leuke lessen Britt!

IEP

17 en 18 april hadden 8 schoolverlaters de eindtoets. De spanning was van de gezichten af te lezen, maar met een flesje water, wat kauwgom en een flinke dosis energie werd begonnen aan de IEP. Twee ochtenden is er gezwoegd: Begrijpend lezen, spelling, werkwoordspelling, grammatica en woordenschat en natuurlijk een deel rekenen. Beide ochtenden verliepen hetzelfde: voor de ochtendpauze het taaldeel, na de pauze het rekendeel. De kinderen werkten op een plek in de school waar ze volgens henzelf lekker konden werken en de concentratie goed konden vinden. Er was te allen tijde een leraar bij aanwezig. In de weken na de meivakantie komt de uitslag binnen en zullen de kinderen (en ouders) worden ingelicht.

Spelregels?

Afgelopen week zijn we begonnen met het ontwerpen van een eigen gezelschapsspel. De kinderen ontwerpen in tweetallen dit spel met behulp van de ontwerpcirkel. klik hier voor de bijlage.

Het mooie van deze opdracht is dat de kinderen vanuit het KC Macht en Regels zijn gestart met het ontwerp (o.a.het opzetten van de spelregels en dat de uitwerking hiervan doorgezet wordt in het KC Communicatie. Hierbij is de kernvraag namelijk: Hoe zorg ik dat mijn boodschap overkomt?

De kinderen moeten zich namelijk bewust zijn van het feit dat zij het spel zó moeten ontwerpen, dat het door iedereen die de speluitleg leest of ziet te spelen is. Er moet dus goed worden nagedacht en getest of hun spelopzet juist is. Welke communicatie of regels mis ik nog?   

Er zijn al prachtige ideeën ontstaan en we zien goede focus bij de kinderen! (zie foto’s bovenaan)

Hoe leer ik?

De afgelopen periode hebben we het met de kinderen gehad over de Trias Politica en hebben we tijdens meerdere kringen en d.m.v. decorkaarten stilgestaan bij onze staatsinrichting.

Op donderdag 26 april staat er zelfs een toets op het programma met een onderliggend doel: Hoe leer ik voor een toets? Hiervoor hebben de kinderen drie weken geleden een toetsblad mee naar huis gekregen. We zullen na de toets stilstaan bij de volgende zaken.  

Welke afspraken heb jij met jezelf en thuis hierover gemaakt? Maar ook: Hoe pakte je het aan? Welke strategieën zette ik in en hoe heb ik ervoor gezorgd dat ik op tijd begon met leren.

We willen zo inzicht geven in manieren waarop geleerd is en wat voor een ieder werkt. Sommige kinderen beginnen direct met leren, anderen pas een dag vooraf of zelfs helemaal niet… Wat en hoe je leert is persoonlijk, maar het gaat er uiteindelijk om dat je inzicht krijgt op wat het beste bij jou past en of je de juiste strategie hebt gekozen.

Overig nieuws

Nieuws van de ouderraad

Oud papier

Wederom kunnen we concluderen dat de opbrengst van het oud papier toeneemt. In 2017 hebben we 55.480 kilo aan oud papier ingezameld! (2016 54.320kg). Inkomsten van het oud papier worden besteed aan de kinderen. Om dit voor de kinderen heel concreet te maken en als stimulans, hebben we besloten een deel aan de leerlingenraad toe te vertrouwen. Vandaag heeft Siimone de kinderen van de leerlingenraad verteld, dat zij alle opbrengsten boven de 50.000 kilo zelf mogen besteden. Dat houdt voor hen in dat zij een plan gaan maken voor €175,36. De kinderen vonden het erg leuk en hadden er zin in, om een goede bestemming te vinden. Zoals gezegd hopen we hiermee de kinderen bij de inzameling te betrekken en iedereen te stimuleren voor nog een grotere opbrengst. Dus breng zoveel mogelijk oud papier en/of geef je daarom op als hulpouder. In het overzicht (link) en op de website vind je alle data voor 2018. Je kan je aanmelden via or.oostenwind@mijnplein.nl

Nieuwe leden

We nemen dit jaar afscheid van een tweetal leden. Erna Koolhof en Hannie Elskamp gaan na dit schooljaar de ouderraad verlaten. Bedankt voor jullie inzet! Om die reden zijn we op zoek naar nieuwe leden. Dus wil jij betrokken zijn bij school en je actief inzetten voor (buitenschoolse) activiteiten, dan kan je je aanmelden via or.oostenwind@mijnplein.nl. Ben je nieuwsgierig geworden en weet je niet precies wat er van je verwacht wordt, spreek gerust één van de leden van de ouderraad aan (namen staan op de website).

Nieuws van de website

Naar alle nieuwsitems
Kalender: februari

Naar de volledige agenda

© 2020 Oostenwind Raalte | Alle rechten voorbehouden | Afmelden

Facebook Twitter