Nieuwsbrieven

nieuwsbrief 10 2017-2018
Niet goed leesbaar? Bekijk de online versie
Nieuwsbrief Basisschool Oostenwind
datum: 25 februari 2020
Algemeen

Kernconcept  communicatie

Vanuit het kernconcept communicatie met de kernvraag "komt mijn boodschap over' is  er vrijdag aanbod 'dans' voor alle kinderen van unit 2 t/m 4. Lieke van dansschool Ralda geeft haar workshops vorm op verschillende niveaus.

Op verschillende manieren doen kinderen ervaring op met communicatie. Middels bouwwerken, programmeren met lego, samenwerken en  creatieve schilderingen wordt de vraag "komt mijn boodschap over?" bewust gemaakt.

Schooljaar 2017-2018 (personeel)

Martine bouwt haar werkzaamheden weer uit en is een deel van de dag in unit 3. Heel fijn. Ook gaat zij een deel van de gesprekken oppakken. Zolang zij nog niet volledig werkt hebben we te maken met invallers, die haar ( gedeeltelijk) vervangen.

Karlijn (unit 2) is met zwangerschapsverlof, Jacqueline Hess vervangt haar tot de zomervakantie.

Stefanie (IB/MAT) is zwanger en is de laatste 3 weken van het schooljaar afwezig. We zijn bezig met het regelen van haar vervanging. Karlijn en Stefanie komen beiden in oktober terug van verlof.

Schooljaar 2018-2019 (personeel)

De personele bezetting voor volgend schooljaar is bijna rond. Volgend schooljaar vormen we in unit 2 en 3 twee basisgroepen. In unit 4 komt 1 basisgroep. U hoort binnenkort de definiteve invulling van de personeelsbezetting.Wel willen we de volgende wijziging vast met u delen:

"Het schooljaar zit er alweer bijna op en dat betekent dat er weer wordt gekeken naar de formatie binnen de scholen. Dit jaar ben ik, mede door mijn zwangerschap, wat minder zichtbaar geweest op Oostenwind. Daarnaast merkte ik dat het werken op Oostenwind mij heel veel energie kost in combinatie met een gezin. Ik geloof nog steeds in het vernieuwingsonderwijs dat Oostenwind biedt, het is echt een prachtige school met een fantastische visie, maar voor mij op dit moment helaas niet te combineren met thuis. Met pijn in het hart heb ik daarom besloten op zoek te gaan naar een andere werkplek. Met ingang van volgend schooljaar ben ik werkzaam op de Dolfijn in Heino, een school die werkt volgens de Dalton-principes en waar ik mijn Oostenwind-ervaringen ongetwijfeld ook kan en ga toepassen. 

Jongens en meisjes van Oostenwind, bedankt voor de onwijs gezellige jaren en alles wat ik aan, van en met jullie heb mogen leren! Ik ga jullie enorm missen, jullie zijn fantastisch!

Uiteraard kom ik dit schooljaar Cato nog even showen en in de laatste schoolweek kom ik afscheid nemen van jullie. Tot snel!" groetjes Merijn.

We vinden het jammer dat Merijn ons na dit schooljaar gaat verlaten, maar hebben begrip voor haar keuze. Uiteraard organiseren we een moment van afscheid voor haar om haar te kunnen bedanken.

We zijn blij dat we u kunnen melden dat Danielle Wolfkamp werkzaam blijft op Oostenwind. Zij heeft een groot deel van de vervanging van Merijn gedaan en is in ons onderwijsconcept helemaal op haar plek.

Nieuwe kinderen

De afgelopen maanden zijn in alle units nieuwe kinderen ingestroomd. De intake en kennismaking kent een zorgvuldige procedure. In unit 3 komen  tot de vakantie nog wel kinderen meelopen, maar daar stromen dit schooljaar geen kinderen  meer in. Na de vakantie worden daar 2 basisgroepen gevormd.

Het is mooi te ervaren hoe nieuwkomers worden opgenomen in de groep. De wijze waarop de kinderen dit samen met de leerkracht doen laat zeker zien dat we allen de verantwoordelijkheid hiervoor dragen en kinderen deze ook nemen.

Meeloopmoment in de unit

De eerste ervaringen van de meeloopmomenten van ouders in de unit zijn positief. Door de staking op 30 mei is het meeloopmoment van deze dag komen te vervallen. Volgend schooljaar gaan we opnieuw momenten organiseren. Het streven is dat iedere ouder eenmaal in de unitperiode van zijn/haar kind kan meelopen. 

Unit 1

Welkom

Sami Roelofs is in unit 1 gestart. We wensen haar een fijne tijd in deze unit.

Wensen?

We horen graag z.s.m. van ouders of ze voor volgend schooljaar belangstelling hebben voor extra afname van dagdelen of wensen hebben voor andere dagdelen peuterwerk. We spelen graag zo goed mogelijk in op vraag van ouders en horen graag wat de wensen zijn. Doorgeven kan aan de pedagogisch medewerkers van unit 1 of aan Jolanda. per e-mail mag ook oostenwind@mijnplein.nl

Unit 2

Informatieavond 5 juni

Voor ouders van nieuwe kinderen in unit 2 is er op 5 juni een informatieavond. Deze avond wordt verzorgd door Anita en Marieke. De ouders hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Unit 3

Welkom

Rosalie Drenth is nieuw in unit 3. We wensen haar een fijne tijd op Oostenwind.

Unit 4

IEP-eindtoets

De schoolverlaters hebben een schoolscore van 81,5 behaald. Dit is boven het landelijke IEPgemiddelde en passend bij de verwachting.

De komende periode gaan de schoolverlaters samen werken aan een mooie afronding van hun basisschooltijd.

foto: rekenen met splitsmachines op het schoolplein ( unit 3 en 4)

Overig nieuws

Nieuws van de medezeggenschapsraad

Tijdens de laatste vergadering van 28 mei zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

-het vakantierooster is vastgesteld

-de formatie voor komend schooljaar is besproken

-de richting van het  jaarplan ‘18-‘19 is besproken

-de richting van het Schoolplan ‘19-’23 is besproken

De mr in de huidige samenstelling vergadert dit schooljaar nog eenmaal. Van de oudergeleding treden Charl Koolhof en Ineke Teeninga af.

Nieuws van de ouderraad ( schoolreisje)

Woensdag 13 juni gaan we met zijn allen naar Avonturenpark Hellendoorn!

We vertrekken die dag rond half 10 van school, en verwachten rond half 5 weer terug te zijn. De kinderen worden in groepjes, per leeftijd, ingedeeld en er gaat voldoende begeleiding mee. Mocht u ook mee willen als begeleiding. Er hangt vanaf maandagmiddag een lijst op school. Bij teveel opgave, wordt er geloot.

Vakantierooster en studiedagen 2018-2019

U vindt de vakantie- en vrije dagen door hier te klikken. Een deel van de studiedagen wordt ingevuld met de voorbereiding van de kernconcepten. We hebben de dagen zoveel mogelijk geclusterd en gekoppeld aan vakantiedagen en weekenden.

Schoonmaakavond 12 juli Zet u deze datum vast in de agenda?

De jaarlijkse schoonmaakavond is op donderdagavond 12 juli van 19.00 -21.00 uur. U kunt ook spullen meenemen op maandag 9 juli, dinsdag 10 juli of woensdag 11 juli.  In de laatste schoolweek graag de materialen weer meenemen naar school.

Nieuws van de website

Naar alle nieuwsitems
Kalender: februari

Naar de volledige agenda

© 2020 Oostenwind Raalte | Alle rechten voorbehouden | Afmelden

Facebook Twitter