Nieuwsbrieven

nieuwsbrief 11 2017-2018
Niet goed leesbaar? Bekijk de online versie
Nieuwsbrief Basisschool Oostenwind
datum: 25 februari 2020
Algemeen

AVG

Voor afspraken omtrent de AVG, waar we als organisatie mee van doen hebben, wordt veel bovenschools geregeld. Een aantal zaken wordt na de zomervakantie opgepakt. Het verspreiden van een aantal zaken zullen we daarom uitstellen tot na deze instructie. Denkt u hierbij b.v. aan het verspreiden van adreslijsten etc. De informatie wordt voor het schooljaar 2018-2019 in de schoolgids verwerkt.

Afscheid Merijn

Woensdag 18 juli neemt Merijn afscheid van kinderen en ouders van Oostenwind. Voor ouders is er deze dag gelegenheid haar een hand te komen schudden tussen 13.30 uur en 14.00 uur. De koffie/thee staat voor u klaar.

Vervanging Stefanie

Donderdag 28 mei is de laatste dag van Stefanie voor haar zwangerschapsverlof ingaat. Tot de herfstvakantie wordt zij vervangen door Martine Hondeveld. Hij is op dinsdagen op Oostenwind. Naast deze invalklus werkt hij ook als intern begeleider op meerdere scholen binnen onze stichting. Stefanie en Martin zorgen voor een goede overdracht van de lopende zaken. Het e-mailadres voor interne begeleiding blijft in deze periode gelijk. ib.oostenwind@mijnplein.nl

We zoeken een vrijwilliger

We hebben een vacature geplaatst bij het vrijwilligerspunt voor hulp bij kleine huishoudelijke taken. Kent u iemand die zin heeft om deze taak op te pakken ( 1 a 2 keer per week) dan houden we ons aanbevolen. Klik voor de  vacature: http://www.vrijwilligerspuntraalte.nl/zoeken/zoomresultaat.net?r=1817

Schoolreisje

We hebben genoten van de dag in avonturenpark Hellendoorn. Foto's staan op de website. http://oostenwindraalte.nl/gallery/schoolreisje/23 

Afsluiting kernconcept communicatie

Afgelopen donderdag hebben we met de kinderen het KC Communicatie afgesloten. De kinderen van unit 3 en 4 zijn gekoppeld aan een leerling uit unit 2 en samen hebben zij een circuit door de school gelopen. Jong en oud samen door de school, waarbij ze elkaar gingen én konden uitleggen wat ze hadden gedaan en geleerd tijdens het kernconcept. Erg mooi om te zien dat de jongere kinderen de oudsten lieten zien wat de bedoeling was van de opdrachten in unit 2 en dat de oudsten hun schilderijen en spellen uitlegden aan de jongere kinderen. Er was hoge betrokkenheid en we hebben genoten van de mooie momenten samen. (foto's bovenaan)

Opening kernconcept energie

Afgelopen maandag is het  kernconcept energie geopend met een trigger. Twee leerlingen hebben deze trigger voorbereid. Met zijn allen keken we naar een kettingreactie. We hebben besproken dat de bron van alle energie de zon is.  Ook hebben we het gehad over energieomzettingen. Energie is opgeslagen in voedsel, dat komt in je lichaam, zodat je spieren kunnen bewegen, om b.v. een kettingreactie op gang brengen. Maar, we kwamen er al snel achter dat de energie die de kettingreactie moest starten niet per se uit het lichaam hoeft te komen. De wind gooide namelijk roet in het eten. De helft viel al om door een windvlaag. Het mooie is dat dat uiteindelijk ook weer dankzij de zon is. Dus het cirkeltje was toch weer rond!

De kinderen van unit 3 en 4 hebben de uitdaging gekregen om een kettingreactie te ontwerpen, die zo lang mogeljk duurt. Op 19 juli om 13.30 uur kunt u bij de presentaties van deze kettingreacties zijn

Ontwerpwedstrijd voor alle kinderen, uitdaging voor thuis

Deze week ontvangen de kinderen een uitdaging voor thuis, passend bij het kernconcept energie. Wie ontwerpt de beste koelbox? De beschrijving gaat deze week mee naar huis. Onze ontwerpcirkel wordt bijgevoegd. Op 12 juli om 13.30 uur gaan we kijken wat de resultaten zijn. U mag hier bij zijn.

Meeloopmoment in de unit

We kijken positief terug op de meeloopmomenten van ouders in de uhit. Ouders hebben de opdracht meegekregen om als  'een vlieg aan de wand" te kijken naar hun kind. Geen interactie maar echt vanaf de zijlijn kijken naar hun eigen kind. In de terugkoppeling hebben we teruggekregen dat het bezoek bijdraagt aan een beter beeld van het werken in de unit. Ook gaven ouders terug dat het waardevol is te ervaren dat hun kind stappen heeft gezet in de ontwikkeling en dat het meekijken antwoorden op vragen geeft. Ook kregen we reacties terug als: "mijn kind is echt zichzelf!", "wat verloopt alles natuurlijk" "wat kunnen de kinderen veel zelf" "Wat leuk te ervaren, ik ga me omscholen!" Voor ons goede redenen om in 2018-2019 hier een vervolg aan te geven. De momenten waarop ingetekend kan worden gaan we met u in het nieuwe schooljaar delen.

Unit 1

Welkom

Jurrian van Rossum, Bart Bannink en Moos Tielbeke zijn nieuw in unit 1. Welkom jongens en een fijne tijd in unit 1!

Unit 2

Welkom

Dionne Elskamp is verhuisd naar Raalte en deze week gestart in unit 2. Maandag begint Verena van Meeteren unit 2. Welkom meiden en we hopen dat jullie snel je plek gaan vinden!

Kunstcaroussel

Donderdag 28 juni wordt voor de kinderen van unit 2 en de jongsten van unit 3 een kunstcaroussel georganiseerd door studenten van de Landstede.De kinderen maken deze ochtend actief kennis met dans, drama, toneel en muziek

Unit 3

Merijn op bezoek met de baby

Merijn is met Cato op bezoek geweest. Het gaat goed met ze. Ze waren blij met het cadeau van unit 3 (foto)

Unit 4

Op de foto: trigger kernconcept energie

Overig nieuws

Schoonmaakavond

Om na de vakantie weer fris van start te kunnen met schone materialen hebben we op donderdag 12 juli een schoonmaakavond ingepland. Ook kunnen materialen meegenomen worden, om thuis schoon te maken. Fijn dat er ouders zijn die hun naam al op de lijst hebben gezet om te komen helpen. Kunnen we ook op u rekenen?

Groepsfoto

In de komende weken wordt van iedere unit een groepsfoto gemaakt. Eerder dit jaar hebben we aangekondigd, dat we in samenspraak met de ouderraad dit schooljaar geen schoolfoto's laten maken.  De groepsfoto ontvangt ieder kind per e-mail.

Overvliegen

De kinderen die voor de zomervakantie overvliegen naar een volgende unit doen dit op vrijdag 20 juli om 13.30 uur.

Nieuws van de medezeggenschapsraad

In de vorige nieuwsbrieven is aangekondigd dat Charl Koolhof en Ineke Teeninga aftreden als lid van de mr. Er is een oproep gedaan voor nieuwe leden, waarbij twee kandidaten zich aangemeld hebben. Omdat twee vacatures onstaan en twee personen zich gemeld hebben , is geen stemming nodig.

Wij zijn blij te melden dat Anne Fischer en Marion Geurtzen het stokje gaan overnemen. Anne en Marion: van harte welkom! We bedanken Charl en Ineke voor hun betrokkenheid en inzet in de afgelopen jaren.

Verbeteren communicatie en marketing

Beste ouders,

Op dit moment doe ik voor Oostenwind een onderzoek over communicatie en marketing.

Waar is  behoefte naar? Hoe gaan wij dat aanpakken? Wat willen ouders graag weten over Oostenwind, de units over de kinderen? Laat aub je stem horen want dan kan ik er iets mee!

Volgende week wordt er een enquête verstuurd via een link in de mail. Ik hoop op zoveel mogelijk respons om  Oostenwind en uiteindelijk de ouders hierin op de beste weg voort te kunnen helpen. Graag neem ik ideeën, informatie en inspiratie mee in het onderzoek.

Tot op het schoolplein,

Anne Tielbeke (Mama van Bó, Moos & Lou)

Als organisatie zijn we erg benieuwd naar de behoefte van u als ouder in communicatie. De input gaan we gebruiken om kritisch te kijken naar de communicatiemiddelen die we nu in zetten. Wat werkt goed, maar zeker ook, wat kan beter? We hopen daarom ook op goede respons van u.

Tip van een ouder voor een uitje passend bij het  kernconcept

https://www.cosmossterrenwacht.nl/zondag-24-juni-international-sunday/ 

Nieuws van de website

Naar alle nieuwsitems
Kalender: februari

Naar de volledige agenda

© 2020 Oostenwind Raalte | Alle rechten voorbehouden | Afmelden

Facebook Twitter