Kinderopvang

Op Oostenwind is er de mogelijkheid voor kinderopvang, peuterwerk én (Sport)BSO.

 

KDV (0-4 jaar)

Vanaf 2019 is er de mogelijkheid om op maandag-dinsdag en donderdag uw kind aan te melden voor dagopvang. Kinderen van 0-4 jaar kunnen hier van 07:00 uur tot 19:00 uur naar hartelust, spelen, eten en slapen. Ook is er een combinatie met andere dagdelen (woensdag en of vrijdag) mogelijk met De Rode Bank.  

 

Unit 1 (peuterwerk; 2 -4 jaar) is geopend op

  • dinsdag-, woensdag-, donderdag-  en vrijdagochtend (8:30-11:30) en op dinsdag- , donderdag- en vrijdagmiddag van 11.30-14.00 uur (verlengde opvang)

Hier worden doelgerichte activiteiten aangeboden aan uw peuter. Uiteraard sluiten we hierbij aan bij het kernconcept van de school. Uw peuter kan naar hartelust, ontdekken, verwonderen en ontwikkelen! Uw kind komt hiervoor in aanmerking vanaf 2,5 jaar (indien u valt on der de subsidieregeleing van de gemeente) of vanaf 2 jaar indien u gebruik kunt maken van kinderopvangtoeslag. 

 

De BSO wordt verzorgd door KDV De Rode Bank.  U kunt hierbij kiezen voor reguliere BSO (4-6 jaar) of de SportBSO InOranje (6-12 jaar).  Ook voorschoolse opvang is mogelijk. 

De reguliere BSO vindt plaats op de locatie van KDV De Rode Bank aan de kastanjelaan 1 te Raalte. De locatie van de SportBSO is in Raalte Noord aan de raarhoeksweg. In beide gevallen worden uw kinderen van school opgehaald en gebracht naar de desbetreffende locatie. 

 

Openingstijden reguliere BSO; locatie kastanjelaan 1

  • BSO: Maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag (14.00-19.00 uur)
  • VSO: Maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend (7.00-8.30 uur)
  • Er is ook opvang mogelijk in de vakantie en op studiedagen. 

Openingstijden SportBSO InOranje Raalte Noord; locatie raarhoeksweg 19b

  • BSO: Maandag-, dinsdag-, woensdag-*, donderdag- en vrijdagmiddag* (14.00-19.00 uur)
  • VSO: Maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend (7.00-8.30 uur)
  • Er is ook opvang mogelijk in de vakantie en op studiedagen.

* Op de woensdag-, en vrijdagmiddag is er ook mogelijkheid voor BSO, dan worden de sportBSO groepen en de reguliere BSOgroep (na gelang het aantal kinderen) samengevoegd (locatie Kastanjelaan 1). Daarnaast is er op maandag en vrijdag ochtend van 7:00-8:30 uur nog VSO op de locatie van oostenwind zelf!

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van KDV De Rode Bank www.kdvderodebank.nl of InOranje op www.sportinoranje.nl.

 

Interesse??

Bij interesse kunt u vragen mailen naar info@kinderopvangoostenwind.nl of u kunt telefonisch contact opnemen met een van onze medewerkers (0572-362220 optie 2).

 

Pedagogisch beleids-, en werkplan:

Volgens de richtlijnen van de GGD beschikt kinderopvang Oostenwind ook een pedagogisch beleids-, en werkplan. In het pedagogisch beleidsplan kunt u de pedagogische uitgangspunten vinden voor de opvang. In het pedagogisch werkplan is hiervan de vertaling naar de praktijk uitgewerkt. Hierin kunt u ook het dagritme vinden.

Klik hier voor het pedagogisch beleidsplan van Kinderopvang Oostenwind

Klik hier voor het pedagogisch werkplan van unit 1 Kinderopvang Oostenwind

Klik hier voor het pedagogisch beleidsplan van KDV De Rode Bank

Klik hier voor het pedagogisch werkplan van de BSO van KDV De Rode Bank

Klik hier voor het pedagogisch werkplan van InOranje

 

Inspectierapport van de GGD:

Hier kunt u het laatste inspectieverslag van Unit 1 lezen.

Hier kunt u het nader onderzoek van Unit 1 lezen. 

Hier kunt u het laatste inspectieverslag van InOranje Raalte Noord lezen.

Hier kunt u het laatste inspectieverslag van de BSO van KDV De Rode Bank lezen.

Hier kunt u het laatste inspectieverlsag van BSO Oostenwind lezen.

 

 

Voor vragen over het KDV, peuterwerk, de (sport)BSO, of over tarieven, incidentele opvang, extra dagen, workshops, aan- of aanmeldingen, planning, plaatsing e.d. kunt u contact opnemen met  de directie van kinderopvang Oostenwind.

Telefonisch 0572-362220 (optie 2)  of via de mail info@kinderopvangoostenwind.nl

Facebook Twitter