KDV

Kinderopvang Oostenwind biedt ook kinderdagopvang aan op de locatie van basissschool Oostenwind. Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen hier van 7:00-19:00 uur worden opgevangen worden. De ruimte heeft een open karakter net zoals de rest van de school. Tegenover de kinderdagverblijf groep zit de peutergroep. Samen met de peutergroep vormen zij Unit 1. 

Het kinderdagverblijf probeert ook qua inhoud aan te sluiten bij het concept van de basisschool. De kernconcepten waar de school mee werkt wordt op het kinderdagverblijf uitgewerkt in aantrekkelijke en prikkelende thema's. Er wordt veel en intensief samengewerkt met de peutergroep en de school. Hierdoor kan het voorkomen dat gedurende de dag kinderen (tussen de 2 en 4 jaar) naar de peutergroep gaan. Uiteraard is er ook de mogelijkheid voor de kinderen om tussen de middag even te gaan slapen in de slaapkamer. 

 

De dagen op het kinderdagverblijf kennen een vast ritme. Dit is voorspelbaar voor de kinderen en geeft hen veiligheid en houvast. Zo zijn de vaste elementen een boekje lezen, fruit eten, buitenspelen, samen lunchen, (evt naar bed), (knutsel)activiteit doen, samen drinken, buiten spelen. Voor de baby’s geldt dat zij zoveel mogelijk het dagritme van thuis volgen voor wat betreft het eten, drinken, spelen en slapen. De dreumesen volgen al wat meer het dagritme van de groep, het (mogelijk) individuele slaappatroon uitgezonderd. De peuters volgen zo veel mogelijk het dagritme van de groep. Het slapen van de kinderen is afhankelijk van de behoefte van het kind en de wensen van de ouders/verzorgers.

Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om uw kind(eren) 's ochtends te laten ontbijten en 's avonds warm te laten eten bij ons. Hiervoor wordt wel een vergoeding gevraagd. 

 

Op dit moment is het kinderdagverblijf geopend op de maandag, dinsdag en de donderdag van 7:00 uur tot 19:00 uur. Bij voldoende animo kunnen we ook op de overige dagen opvang aanbieden. In samenwerking met De Rode Bnka kan ook op andere dagen opvang afgenomen worden. 

 

Tarieven 2021:

De uurprijs voor de kinderopvang is €9,04

Hele dag kinderopvang (7:00 uur tot 19:00 uur) €470,08 per maand

Halve dag opvang (7:00-13:00 uur of van 13:00 uur tot 19:00 uur) €235,04 per maand

 

LRK

Het LRK nummer van kinderopvang Oostenwind (peutergroep én KDV) is 183454820

 

 

Facebook Twitter