Peuterwerk

Peuterwerk wordt verzorgt door Kinderopvang Oostenwind  volgens de uitgangspunten van Oostenwind.

 

Het aanbod Peuterwerk voor kinderen van 2 tot 4 jaar vindt plaats in unit 1.

Unit 1 is op Oostenwind een wezenlijk onderdeel van de gehele organisatie.

Dat betekent dat er een doorgaande lijn is in het pedagogisch handelen, in het volgen van de ontwikkeling van het kind en t.a.v. het aanbod.

 

Kinderen uit unit 1 hebben een voor hen geschikte dag(deel)structuur en sluit waar wenselijk aan bij unit 2.

Er wordt gekeken bij welke activiteiten de peuters kunnen aansluiten bij activiteiten van unit 2 en de hele school.

 

Openingstijden peuterwerk:

  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  van 8.30 uur - 11.30 uur.
  • Dinsdag, donderdag en vrijdag is er verlengde opvang van 11.30 -14.00 uur.

Tarieven unit 1 Oostenwind:

Er zijn 2 verschillende soorten plaatsingsmogelijkheden:

  1. De gesubsidieerde plaatsing (voorheen Peuterwerk). U maakt gebruikt van de gesubsidieerde vorm van peuteropvang op kinderopvang Oostenwind, omdat u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag. Hier zijn kinderen vanaf 2,5 jaar welkom.
  2. Plaatsing via kinderopvangtoeslag .U maakt gebruik van deze variant wanneer u in aanmerking komt voor kinderopvang toeslag. Hier zijn kinderen vanaf 2 jaar welkom.

1. Gesubsidieerde plaatsing:

Een plaatsing bestaat altijd uit 2 dagdelen per week. Hierop is ook de ouderbijdrage is gebaseerd. De ouderbijdrage is gebaseerd op 40 weken opvang, maar verdeeld over 12 maanden. U betaalt dus maandelijks de gemiddelde kosten van een jaar peuterwerk. Om uw bruto jaarinkomen te bepalen dient u een IB60 formulier te kunnen overleggen, waarop uw jaarinkomsten vermeld staan. Vanwege de subsidieverstrekking van de gemeente zijn wij dit verplicht te overleggen aan de gemeente.

2. Plaatsing via kinderopvangtoeslag:

Wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag gelde de onderstaande tarieven. (let wel dit zijn bruto tarieven, zonder kinderopvang toeslag. Dit moet u zelf aanvragen bij de belastingdienst)

 

Tarieven 2021: 

  • Unit 1 ochtend mndprijs €85,30uurprijs €8,53
  • Unit 1 middag* mndprijs €71,08 uurprijs €8,53
  • Unit 1 dag* mndprijs €156,38 uurprijs €8,53

 Prijs gebaseerd op één dagdeel op basis van 40 weken. Minimum afname één dagdeel per week

* Alleen mogelijk op basis van kinderopvangtoeslag of i.c.m. VVE-indicatie.

 

In combinatie met KDV De Rode Bank is er ook opvang op andere dagen mogelijk op de locatie van KDV De Rode Bank, ook voor kinderen jonger dan 2 jaar. Voor meer info kunt u contact opnemen met de directie van KDV De Rode Bank 0572-362220 (optie 2) of via mail info@kdvderodebank.nl 

Facebook Twitter