Medezeggenschapsraad (MR)

De MR van Oostenwind bestaat uit 4 personen, te weten 2 ouders en 2 leerkrachten:

 

Anne Fischer voorzitter, ouder
Marion Geurtzen ouder
Marieke Broeks leerkracht
Elske Mars             leerkracht

 

De MR wil zich inzetten om op een praktische manier een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de school, het beleid en het onderwijs in het bijzonder. Wij streven met onze inzet deze positieve manier van werken te kunnen blijven voortzetten. Naast het bespreken van actuele ontwikkelingen welke de school aangaan zijn er de jaarlijks terugkerende zaken zoals bijvoorbeeld het formatieplan en de begroting.

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar voor zowel ouders als leerkrachten. Uw aanwezigheid/inbreng wordt zeer op prijs gesteld. Wel zien wij dan graag dat u dit vooraf aan ons kenbaar maakt zodat wij hiervoor ruimte kunnen inplannen op de agenda. Ook notulen van de MR zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar en opvraagbaar via de MR-leden. Denkt u dat er een bepaald onderwerp op de agenda van de MR moet komen te staan dan horen wij dat graag. Aarzel niet ons aan te spreken of uw opmerkingen/vragen aan ons kenbaar te maken via de e-mail: mr.oostenwind@mijnplein.nl

 

Documenten

MR jaarverslag 2017
Reglement MR

 

Facebook Twitter