Ouderraad

Als partners in het onderwijs wil de ouderraad bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs van Oostenwind. De ouderraad stelt hiervoor (financiele) middelen ter beschikking, maar heeft ook een rol in het bedenken, uitwerken en organiseren van activiteiten in samenhang met de kernconcepten en feestdagen.

De doelstellingen van de ouderraad zijn om maatschappelijke activiteiten te betrekken bij het onderwijs en het bevorderen van partnerschap tussen ouders en school. 

Activiteiten die de ouderraad organiseert en/of mee helpt om een positieve bijdrage aan de ontwikkeling te leveren en de betrokkenheid tussen ouders en school te bevorderen zijn:

  • feestdagen en speciale gelegenheden
  • (buitenschoolse) activiteiten 
  • uitstapjes en schoolreisje
  • thema avonden
  • financiële bijdrage leerlingenraad en kernconcepten

Om de bijdrage en activiteiten te financieren vraagt de ouderraad een vrijwillige financiële bijdrage van ouders

en wordt er door ouders oud papier ingezameld. 

 

De ouderraad komt maandelijks bijeen om activiteiten te organiseren. Alle ouders zijn welkom om aan te sluiten bij de jaarvergadering in het najaar.

 

De ouderraad bestaat uit de volgende personen:

 

Simone Booijink                                                   voorzitter

Marloes Groenewegen - Meijerman                     secretaris

Annemarie de Weerd                                           penningmeester

Rosalie Snel

Anouk Hoving

Debbie Koeslag

Marloes Rabelink - Langenbach

Stefanie Voortman                                               leerkracht

 

De ouderraad is per e-mail te bereiken:

or.oostenwind@mijnplein.nl

Wat vorig schooljaar door de ouderraad is gedaan leest u in het jaarverslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Twitter