Unit 4

De leeftijd van de kinderen ligt tussen de 10 en 12 jaar. Juf Saskia en juf Patricia zijn mentoren van unit 4.


Dag in beeld

Unit 4 is de bovenbouw van Oostenwind. Iedere dag begint en eindigt in de basisgroep. Hier bespreken we de dag en stellen we leerdoelen vast. 

Na de ochtendkring gaat een ieder van ons aan de slag met de basisvakken taal, rekenen en lezen. We krijgen instructie in kleine groepen, werken alleen of samen en plannen aan de hand van de weekplanning onze taken in.

Het werken aan kernconcepten doen we iedere dag. Hiervoor staan in de ontdekfabriek decorkaarten klaar of krijgen we een aanbod van de juf of meester.  In de ontdekfabriek hebben de tijdlijn en navigatiehoek een duidelijke plek. We leren door te doen en ontdekken op welke manier we kennis eigen maken. Dat kan voor een ieder verschillend zijn. De dag eindigt, net als in de andere units in de basisgroep: Reflectie op je eigen leren en waar je morgen mee verder wilt!


Nieuws


Facebook Twitter