Werken met kernconcepten

Voor kinderen in het basisonderwijs gaat het om het inzicht in zichzelf, in hun directe sociale en fysieke omgeving en inzicht en in de "grotere" wereld (je kijkt steeds verder om je heen). Vanuit verwonderen naar zelf ervaren naar begrijpen naar het kunnen vertellen aan een anderen (want dan begrijp je het pas echt).

Vanuit het werken met kernconcepten geven we hier vorm aan door middel van een attractieve leeromgeving waarin we de 'echte' wereld in school halen of op pad gaan om de 'echte' wereld te ervaren.

 

Het werken met kernconcepten is een wezenlijk onderdeel van het onderwijsconcept. Het is een aanpak voor wereldoriëntatie  waarbij  doelgericht gewerkt wordt aan het krijgen van inzichten. De kernconcepten bestaan uit acht met elkaar samenhangende clusters van inzichtdoelen. Deze doelen dekken samen de kerndoelen voor wereldoriëntatie en andere op inzicht gerichte kerndoelen. Bij het werken met kernconcepten worden communicatieve vaardigheden en creatieve vakken geïntegreerd en worden rekenvaardigheden toegepast.

Schoolbreed wordt aan hetzelfde kernconcept gewerkt.

https://www.gestaltleren.com/kernconcepten 

De kernconcepten zijn te verdelen in twee groepen: Mens en maatschappij en Natuur en techniek en komen jaarlijks terug.

 

 

 

Wat ouders hierover zeggen:

"De  kinderen nemen vanuit het leren met kernconcepten meer mee naar huis om te delen, zijn zich bewuster van geleerde zaken in hun eigen leeromgeving en de leerstof  beklijft beter door de aangeboden werkvormen. De kinderen zijn gegroeid in hun ontwikkeling op het gebied van kennis en houding, met name in hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Het aanbod is leerzaam en uitdagend." (bron: evaluatie ouders schooljaar 2012-2013)

Facebook Twitter