"Jezelf leren kennen en de wereld ontmoeten"

Ieder kind is anders!

Op Oostenwind vinden wij het belangrijk dat kinderen zichzelf leren kennen en de wereld ontmoeten. De ontwikkeling van het kind staat centraal. Kinderen leren in een voor hen prikkelende en betekenisvolle omgeving, waarin uitgegaan wordt van verschil, zodat ieder kind zijn of haar eigen niveau als startpunt heeft.

Meer over onze school

Een frisse kijk op onderwijs

We vinden het belangrijk dat kinderen veel ervaringen opdoen, ze leren door zelf te doen en mee te maken. Door deze ervaringen, gecombineerd met het aanleren van vaardigheden en strategieën, te koppelen aan kennis, ontstaan er inzichten en komt er begrip. Hierbij is het noodzakelijk dat er aandacht is voor het proces.

Zie hoe we dit doen

Bewust van je eigen kennen en kunnen

Bij ons worden kinderen bewust bekwaam vanuit vertrouwen en begeleiding met opbouwende en objectieve feedback. Zo leren ze wanneer een proces is afgerond en wat daarvoor nodig is. Dat je anders mag zijn of leren, je bewust wordt van je eigen kennen en kunnen en dat je mag uitblinken in waar je goed in bent, maar ook ondersteund wordt, wanneer je iets lastig vindt.