Unit 4: 10 – 12 jaar

Unit 4 is bedoeld voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. De unit is open van 8.30 tot 14.00 uur, met een inloop vanaf 8.20 uur.

De schooldag begint in de basisgroep, waar de kinderen bespreken wat ze die dag gaan doen. Vervolgens gaan ze hun eigen weg: naar het Taal- en rekenrijk, de Ontdekfabriek of het atelier. Hier werken ze aan opdrachten die aansluiten op het kernconcept van dat moment. Ieder kind heeft persoonlijke doelen.

In unit 4 leren kinderen nog beter reflecteren en plannen. Ook verdiepen ze hun inzicht in de kernconcepten. Intussen bereiden ze zich voor op een soepele overstap naar het voorgezet onderwijs.

De schooldag eindigt weer in de basisgroep. Daar vertellen de kinderen wat ze hebben geleerd of laten ze zien wat ze hebben gemaakt. Zo inspireren ze elkaar. Ook kijken ze alvast vooruit naar de volgende schooldag.

Stimuleren van nieuwsgierigheid

De ruimtes in unit 4 zien er met elk kernconcept anders uit. Dat stimuleert de nieuwsgierigheid. Er zijn elke week nieuwe dingen te leren, te onderzoeken of te ontwerpen. De kinderen werken met levensechte materialen uit in de wereld om hen heen. Zo begrijpen ze beter wat ze doen. Het leerproces en creativiteit zijn bij Oostenwind immers net zo belangrijk als het resultaat.

Tussendoor eten de kinderen een boterham en spelen ze buiten. Ze kunnen elke dag klimmen en klauteren in de spelzaal. Twee keer per week is er gym.