Visie en missie

Oostenwind gelooft dat ieder kind uniek is. En dat ieder kind zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo ontwikkelt. Het ene kind is met vier jaar toe aan lezen, het andere met zes jaar. En dat is prima. Als het maar leert lezen.

We geloven ook dat je het best leert door te doen. Als kinderen ervaren hoe iets werkt, ontstaat begrip. En wat je begrijpt, kun je beter onthouden. Op Oostenwind zijn kinderen dus veel bezig, allemaal op hun eigen niveau. Intussen leren ze van elkaar, leren ze samenwerken én leren ze zichzelf goed kennen.

Ons onderwijs stoelt op zes belangrijke waarden: nieuwsgierigheid, autonomie, respect, vertrouwen, verwondering en betrokkenheid.

Oostenwind wil kinderen van baby tot brugklasser helpen om een nieuwsgierig, betrokken en autonoom mens te zijn. Met respect voor elkaar en vertrouwen in jezelf kun je immers de wereld veroveren.

Onze missie is verwoord in het motto: jezelf leren kennen en de wereld ontmoeten.

Ons team

Wij zijn een ambitieus team. We willen meer dan alleen kennis overdragen. We zijn nieuwsgierig naar de behoeften van ieder afzonderlijk kind. We kiezen heel bewust voor onderwijs dat de groei en ontwikkeling van kinderen als uitgangspunt neemt.

Oostenwind heeft een vaste club leerkrachten en andere medewerkers. De kinderen kennen ons en wij kennen de kinderen. Dat schept een band. Waar nodig schakelen wij specialisten in.

Op Oostenwind zijn ook ouders onmisbaar. Zij helpen het onderwijs met praktische klussen als het bijhouden van de bibliotheek en het schoolplein. Minstens zo belangrijk is dat ouders bijdragen aan de kernconcepten van Oostenwind. Ze verzorgen bijvoorbeeld een workshop, leveren materialen of gaan mee op excursie.