Gestaltleren

Oostenwind baseert zijn onderwijs sinds een paar jaar op een nieuwe methode: Gestaltleren. Deze onderwijsvorm sluit zo goed mogelijk aan bij de kenmerken van het kinderbrein, op alle leeftijden. Zo kunnen kinderen hun talenten optimaal ontwikkelen.

Gestaltleren werkt met kernconcepten – projecten, zou je kunnen zeggen. Ze kunnen gaan over allerlei onderwerpen, van wetenschap en techniek tot mens en maatschappij.

Tijdens zo’n project is de school zó ingericht, dat de nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. De kinderen gaan aan de slag met opdrachten over het onderwerp van het kernconcept. Natuurlijk staan de leerkrachten van Oostenwind altijd klaar om te helpen. En om kinderen uit te dagen dieper op het onderwerp in te gaan. Want het idee is en blijft: door zoveel mogelijk zelf te ontdekken en de bedoeling ervan te begrijpen, ontwikkelen de kinderen een fundamenteel begrip voor de lesstof. Waar nodig gaan we verder de diepte in.

Een kernconcept biedt kinderen

  • kennis: 'ik weet het'
  • vaardigheden: 'ik kan het'
  • inzicht: ‘ik begrijp het’
  • attitude: 'ik laat het zien’

Meer over kernconcepten

Betekenisvol onderwijs

Gestaltleren werkt beter dan het traditionele leren uit boeken. Kennis die je opdoet door dingen te onderzoeken en ervaren, blijft immers je leven lang bij je.

Professionals noemen deze manier van werken 'betekenisvol onderwijs'. Dat wil zeggen dat we gebruikmaken van onze omgeving in de breedste zin van het woord. Letterlijk, door naar buiten te gaan als het kan. En figuurlijk, door samen te werken met ouders, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere opleidingen.