Kernconcepten

Kernconcepten kennen een belangrijke plek in het onderwijsaanbod van Oostenwind. Kerndoelen zijn hierin richtinggevend. Binnen de kernconcepten besteden we vooral aandacht aan inzicht (‘ik begrijp het’) en attitude (‘ik laat het zien’), naast het ontwikkelen van vaardigheden (‘ik kan het’) en het opdoen van kennis (‘ik weet het’).

Kernconcepten zijn niet geordend zoals traditionele vakken, maar naar problemen waarlangs het leven zich ontwikkelt. Een kernconcept staat gemiddeld acht weken centraal in de hele school. Gedurende de jaren komt een kernconcept met regelmaat voorbij. Door het kernconcept vanuit verschillende invalshoeken te benaderen leren we kinderen verbanden te zien.

Om ons onderwijs betekenisvol te ontwerpen, heeft Oostenwind zich verdiept in het ‘Gestaltleren’ (een nieuwe blik op onderwijs en leren die uitgedrukt wordt door middel van kernconcepten). Hier zijn we mee gestart in schooljaar 2018-2019. Dit blijven we de komende jaren verder ontwikkelen

Meer over Gestaltleren

Verbinding met de wereld

Op Oostenwind willen we het onderwijs betekenisvol aanbieden. Dat betekent dat wij gebruik maken van onze omgeving in de breedste zin van het woord. We werken samen met ouders, maatschappelijke organisaties, bedrijven en opleidingen.

Kernconcepten op een rijtje

Kernconcepten helpen kinderen de wereld om hen heen te begrijpen. We ordenen de lesstof in onderwerpen waarmee we in ons leven allemaal te maken krijgen:

  • Energie & Kracht Energie is de basis van ons universum. Hoe wordt de kracht ervan opgenomen en verwerkt in de materie.
  • Binding & Samenleving Hoe verbinden we ons met elkaar? Thuis, op straat maar ook tussen landen. Hoe zien we dat terug in groepen en samenlevingen? Nu en vroeger.
  • Macht & Bestuur Bij veel dieren is er sprake van hiërarchie en macht. Hoe zit dat bij ons, bij mij? Hoe reguleren we dat? Hoe is dat vertaald in goed bestuur? Nu en vroeger.
  • Materie Wat is materie eigenlijk? Waarvan is het gemaakt en wat kun je er zelf van maken? Welke wetmatigheden zijn er?
  • Communicatie Ik en de ander. Hoe bereiken we elkaar met gevoel en rede? Een op een. Maar ook naar grote groepen. Met welke middelen en hoe gebruik je die?
  • Golven Golven zijn de basis van alle techniek om ons heen, het fundament van de natuurkunde. Over foto’s, gesprongen glazen, magnetrons en akoestiek.
  • Tijd & Ruimte Onze plek in de ruimte bepaalt onze tijdsbeleving en tijdsindeling. Wat is die ruimte, wat is de aarde en wat is tijd eigenlijk?
  • Groei & Leven In een magistrale oersoep ontstond uit dode materie het leven. Van daaruit groeiden wij en ontstonden nog complexere ecosystemen. Een ontdekkingsreis.
  • Evenwicht & Kringloop Hoe mooi is het als alles eens stil bleef staan. Maar evenwichten worden continu verstoord en kringlopen proberen alles weer naar het oude terug te brengen.